Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Lersjön (WA42469230)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Lersjön (WA42469230)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Lersjön (WA42469230)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Lersjön (WA42469230)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 12:05 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Örebro - 18
Kommun
Karlskoga - 1883
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Göta älv - SE108000
Åtgärdsområde
Gullspångsälven
Startår
1982
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6586415
SWEREF99 TM Östlig: 476744

RT 90 2,5 gon V - X: 6588980
RT 90 2,5 gon V - Y: 1431020

WGS84 Latitud: 59.415722
WGS84 Longitud: 14.590272

ETRS-89 Latitud: 59.41571
ETRS-89 Longitud: 14.59026

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Pp235 Lersjön utlo
RMÖ, Kvicksilver i gädda, Örebro län Kvicksilver i gädda 5404 Lersjön utlo
RMÖ, Provfiske, Örebro län Mörtkontrollfiske i sjöar Lersjön utlo
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Lersjön utlo

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Provfiske, Örebro län Mörtkontrollfiske i sjöar Fisk   annat 1994 2006

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   2 gånger per år 1983 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Vattenfärg 2 gånger per år 1983 -
RMÖ, Kvicksilver i gädda, Örebro län Kvicksilver i gädda Prioriterade ämnen   Var tionde år 1982 -
RMÖ, Kvicksilver i gädda, Örebro län Kvicksilver i gädda Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar Var tionde år 1982 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   2 gånger var sjätte år 2014 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 2 gånger var sjätte år 2014 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 2 gånger var sjätte år 2014 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 2 gånger var sjätte år 2014 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 2 gånger var sjätte år 2014 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   2 gånger per år 1983 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet 2 gånger per år 1983 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande   En gång 2007 2007
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Försurning   2 gånger per år 1983 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 2 gånger per år 1983 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Försurning pH 2 gånger per år 1983 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning   En gång 2007 2007
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning pH En gång 2007 2007