Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Eskilstunaån - Torshällaån (WA35637530)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Eskilstunaån - Torshällaån (WA35637530)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Eskilstunaån - Torshällaån (WA35637530)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Eskilstunaån - Torshällaån (WA35637530)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2016-03-31 16:39 av Länsstyrelsen i Örebro län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Södermanland - 04
Kommun
Eskilstuna - 0484
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Eskilstunaåns utflöde
Startår
1974
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6588986
SWEREF99 TM Östlig: 584380

RT 90 2,5 gon V - X: 6590247
RT 90 2,5 gon V - Y: 1538722

WGS84 Latitud: 59,4309811227069
WGS84 Longitud: 16,4874167703392

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, påväxtalger i vattendrag, Södermanlands län Påväxtalger D8 Eskilstunaån, nedstr Torshälla, 7040
SRK, Eskilstunaån Bottenfauna i vattendrag 7040 Eskilstunaån nedstr. Torshälla
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag 7040 Eskilstunaån nedstr. Torshälla
SRK, Eskilstunaån Metaller i vattendrag 7040 Eskilstunaån nedstr. Torshälla

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Eskilstunaån Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna   1 gång per år 1974 -
SRK, Eskilstunaån Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna ASPT 1 gång per år 2003 -
SRK, Eskilstunaån Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna DJ-index 1 gång per år 2008 -
SRK, Eskilstunaån Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna MISA 1 gång per år 2008 -
RMÖ, påväxtalger i vattendrag, Södermanlands län Påväxtalger Påväxt-kiselalger   1 gång per år 2009 -
RMÖ, påväxtalger i vattendrag, Södermanlands län Påväxtalger Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger 1 gång per år 2009 -
RMÖ, påväxtalger i vattendrag, Södermanlands län Påväxtalger Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar 1 gång per år 2009 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden   6 gånger per år 1997 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden Syrgas 6 gånger per år 1997 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden   12 gånger per år 2011 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Grumlighet 6 gånger per år 2011 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   annat 1997 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 12 gånger per år 1997 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalkväve 12 gånger per år 1997 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Ammonium 6 gånger per år 1997 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Fosfat 6 gånger per år 1997 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Nitrat + nitrit 6 gånger per år 1997 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen TOC 6 gånger per år 1997 -
SRK, Eskilstunaån Metaller i vattendrag Prioriterade ämnen   6 gånger per år 2010 -
SRK, Eskilstunaån Metaller i vattendrag Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 6 gånger per år 2010 -
SRK, Eskilstunaån Metaller i vattendrag Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar Vart annat år 1998 2000
SRK, Eskilstunaån Metaller i vattendrag Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 6 gånger per år 2010 -
SRK, Eskilstunaån Metaller i vattendrag Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 6 gånger per år 2010 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden   6 gånger per år 1997 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande   12 gånger per år 1997 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande Temperatur 12 gånger per år 1997 -
SRK, Eskilstunaån Metaller i vattendrag Särskilda förorenande ämnen   6 gånger per år 2010 -
SRK, Eskilstunaån Metaller i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Arsenik 6 gånger per år 2010 -
SRK, Eskilstunaån Metaller i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Krom 6 gånger per år 2010 -
SRK, Eskilstunaån Metaller i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Zink 6 gånger per år 2010 -
SRK, Eskilstunaån Metaller i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Koppar 6 gånger per år 2010 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Försurning   6 gånger per år 1997 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Försurning pH 6 gånger per år 1997 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet 6 gånger per år 1997 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Försurning Sulfat 6 gånger per år 2010 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   6 gånger per år 1997 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 12 gånger per år 2010 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 6 gånger per år 1997 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 12 gånger per år 2010 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 6 gånger per år 2010 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 12 gånger per år 2010 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 6 gånger per år 2010 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Suspenderade ämnen 6 gånger per år 1997 2018
SRK, Eskilstunaån Metaller i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   Vart annat år 1998 2000
SRK, Eskilstunaån Metaller i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Totalaluminium Vart annat år 1998 2000

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, EskilstunaånBottenfauna
FörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenGrumlighet
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
SyrgasförhållandenSyrgas
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenZink
TemperaturförhållandeTemperatur
RMÖ, påväxtalger i vattendrag, Södermanlands länPåväxt-kiselalger
Operativ övervakningRMÖ, påväxtalger i vattendrag, Södermanlands länPåväxt-kiselalger
SRK, EskilstunaånNäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen

Parameter Klassning Version  
Badvattendirektivet
Fiskvattendirektivet
Dricksvattenförekomster Ja Arbetsmaterial
Nitratdirektivet
Natura 2000