Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2016-05-20 15:33 av Länsstyrelsen i Örebro län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Örebro - 18
Kommun
Nora - 1884
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Dyltaån
Startår
1987
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6597392
SWEREF99 TM Östlig: 502282

RT 90 2,5 gon V - X: 6599650
RT 90 2,5 gon V - Y: 1456699

WGS84 Latitud: 59,5149233001624
WGS84 Longitud: 15,0403235893535

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Okalkade sjöar och vattendrag, Örebro län Vattenkemi i vattendrag 18STA6330SRK Hagbyåns inflöde i Norasjön
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Kiselalger i vattendrag Hagbyåns inflöde i Norasjön
SRK, Arbogaån Bottenfauna i vattendrag 6330 Hagbyåns inflöde i Norasjön
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag 6330 Hagbyåns inflöde i Norasjön
SRK, Arbogaån Metaller i vattendrag 6330 Hagbyåns inflöde i Norasjön
SRK, Arbogaån Kiselalger i vattendrag 6330 Hagbyåns inflöde i Norasjön

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Arbogaån Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna   annat 1987 -
SRK, Arbogaån Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna ASPT Vart annat år 2010 -
SRK, Arbogaån Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna DJ-index Vart annat år 2010 -
SRK, Arbogaån Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna MISA Vart annat år 2010 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger   En gång 2009 2009
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger En gång 2009 2009
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar En gång 2009 2009
SRK, Arbogaån Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger   Var tredje år 2010 -
SRK, Arbogaån Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger Var tredje år 2010 -
SRK, Arbogaån Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar Var tredje år 2010 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden   6 gånger per år 1987 2015
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden Syrgas 6 gånger per år 1987 2015
RMÖ, Okalkade sjöar och vattendrag, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden   2 gånger per år 2010 2010
RMÖ, Okalkade sjöar och vattendrag, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Vattenfärg 2 gånger per år 2010 2010
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden   6 gånger per år 1987 -
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Grumlighet 6 gånger per år 2011 2012
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Vattenfärg 6 gånger per år 1987 1996
SRK, Arbogaån Metaller i vattendrag Prioriterade ämnen   annat 2000 2014
SRK, Arbogaån Metaller i vattendrag Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar annat 2000 2014
SRK, Arbogaån Metaller i vattendrag Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar annat 2000 2002
SRK, Arbogaån Metaller i vattendrag Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar annat 2000 2014
SRK, Arbogaån Metaller i vattendrag Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar annat 2000 2014
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   6 gånger per år 1987 -
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 6 gånger per år 1987 -
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalkväve 6 gånger per år 1987 -
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Ammonium 6 gånger per år 1997 -
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Fosfat 6 gånger per år 1997 -
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Nitrat + nitrit 6 gånger per år 1992 -
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen TOC 6 gånger per år 1993 -
RMÖ, Okalkade sjöar och vattendrag, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden   2 gånger per år 2010 2010
RMÖ, Okalkade sjöar och vattendrag, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden Konduktivitet 2 gånger per år 2010 2010
RMÖ, Okalkade sjöar och vattendrag, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning   2 gånger per år 2010 2010
RMÖ, Okalkade sjöar och vattendrag, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning pH 2 gånger per år 2010 2010
RMÖ, Okalkade sjöar och vattendrag, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet 2 gånger per år 2010 2010
SRK, Arbogaån Metaller i vattendrag Särskilda förorenande ämnen   annat 2000 2014
SRK, Arbogaån Metaller i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Arsenik annat 2000 2014
SRK, Arbogaån Metaller i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Krom annat 2000 2014
SRK, Arbogaån Metaller i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Koppar annat 2000 2014
SRK, Arbogaån Metaller i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Zink annat 2000 2014
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden   6 gånger per år 1987 -
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande   6 gånger per år 1987 -
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande Temperatur 6 gånger per år 1987 -
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Försurning   6 gånger per år 1987 -
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Försurning pH 6 gånger per år 1987 -
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet 6 gånger per år 1987 -
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Försurning Sulfat 6 gånger per år 2010 2012
SRK, Arbogaån Metaller i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   annat 2000 2002
SRK, Arbogaån Metaller i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Totalaluminium annat 2000 2002
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   6 gånger per år 1987 -
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 6 gånger per år 2010 -
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 6 gånger per år 1997 -
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 6 gånger per år 2010 -
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 6 gånger per år 2010 -
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 6 gånger per år 2010 2012
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 6 gånger per år 2010 2012
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Suspenderade ämnen 6 gånger per år 1987 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, ArbogaånFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Påväxt-kiselalger
SyrgasförhållandenSyrgas
TemperaturförhållandeTemperatur
Operativ övervakningSRK, ArbogaånNäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Påväxt-kiselalger