Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Nedre Fryken-Klarälven, grundvatten (SE659565-136428)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Nedre Fryken-Klarälven, grundvatten (SE659565-136428)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Nedre Fryken-Klarälven, grundvatten (SE659565-136428)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Fryksta (WA37842032)
Stationen skapades: 2011-02-21 12:30 av Länsstyrelsen i Värmlands län
Senast uppdaterad: 2019-07-11 10:10 av Länsstyrelsen i Värmlands län
Vattenkategori
Grundvatten
Län
Värmland - 17
Kommun
Kil - 1715
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Göta älv - SE108000
Åtgärdsområde
Norsälven
Startår
2007
Slutår
-

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning Version  
Natura 2000
Nitratdirektivet
Dricksvattenförekomster Ja Arbetsmaterial

Stationsparametrar GW

Parameter Klassning Version  
Brunn Ja Beslutad
Källa