Kolbäck

  • Arkivläge
  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE660500-152300
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Strömsholmsåsen_Kvicksund-Surahammar (WA64686715)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Strömsholmsåsen_Kvicksund-Surahammar (WA64686715)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Strömsholmsåsen_Kvicksund-Surahammar (WA64686715)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Strömsholmsåsen_Kvicksund-Surahammar (WA64686715)
Stationen skapades: 2006-12-21 17:09 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 15:24 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Grundvatten
Län
Västmanland - 19
Kommun
Hallstahammar - 1961
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Kolbäcksån
Startår
2007
Slutår
2017

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning ID Version  
Natura 2000
Nitratdirektivet Ja Arbetsmaterial
Dricksvattenförekomster Ja Arbetsmaterial

Stationsparametrar GW

Parameter Klassning Version  
Brunn Ja Beslutad
Källa