Mälaren (Västeråsfjärden Ost)

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE660799-154432
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Mälaren-Västerås hamnomr (WA60349805)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Mälaren-Västerås hamnomr (WA60349805)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Mälaren-Västerås hamnomr (WA60349805)
Stationen skapades: 2015-02-24 14:45 av Länsstyrelsen i Västmanlands län
Senast uppdaterad: 2015-03-12 19:35 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Västmanland - 19
Kommun
Västerås - 1980
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Västeråshamnomr-Närområde
Startår
2008
Slutår
2008
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6606792
SWEREF99 TM Östlig: 589763

RT 90 2,5 gon V - X: 6607992
RT 90 2,5 gon V - Y: 1544322

WGS84 Latitud: 59,5896988611691
WGS84 Longitud: 16,5897603337439

ETRS-89 Latitud: 59.58969
ETRS-89 Longitud: 16.58975

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
Screeningundersökningar av Vattendirektivets prioriterade ämnen i Västmanland Prioriterade ämnen i vatten Mälaren (Västeråsfjärden Ost)
Screeningundersökningar av Vattendirektivets prioriterade ämnen i Västmanland Särskilda förorenande ämnen i vatten Mälaren (Västeråsfjärden Ost)

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning Version  
Badvattendirektivet
Fiskvattendirektivet
Dricksvattenförekomster Nej Arbetsmaterial
Nitratdirektivet
Natura 2000