Mälaren (Västeråsfjärden Ost)

  • Arkivläge
  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE660799-154432
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Mälaren-Västerås hamnomr (WA60349805)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Mälaren-Västerås hamnomr (WA60349805)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Mälaren-Västerås hamnomr (WA60349805)
Stationen skapades: 2015-02-24 14:45 av Länsstyrelsen i Västmanlands län
Senast uppdaterad: 2015-03-12 19:35 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Västmanland - 19
Kommun
Västerås - 1980
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Västeråshamnomr-Närområde
Startår
2008
Slutår
2008
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6606792
SWEREF99 TM Östlig: 589763

RT 90 2,5 gon V - X: 6607992
RT 90 2,5 gon V - Y: 1544322

WGS84 Latitud: 59,5896988611691
WGS84 Longitud: 16,5897603337439

ETRS-89 Latitud: 59.58969
ETRS-89 Longitud: 16.58975

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning Version  
Nitratdirektivet
Natura 2000
Dricksvattenförekomster Nej Arbetsmaterial
Badvattendirektivet
Fiskvattendirektivet