Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Associerade vatten:
Stationen skapades: 2006-12-21 17:09 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 15:25 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Grundvatten
Län
Stockholm - 01
Kommun
Sigtuna - 0191
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Skofjärden-Närområde
Startår
1980
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6614707
SWEREF99 TM Östlig: 649303

RT 90 2,5 gon V - X: 6615186
RT 90 2,5 gon V - Y: 1603972

WGS84 Latitud: 59.6436734408
WGS84 Longitud: 17.6487988024

ETRS-89 Latitud: 59.64366
ETRS-89 Longitud: 17.64878

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi 21_9 Sigtuna_9

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Grundvatten kemiska kvalitetsfaktorer

NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi pH   4 gånger per år 2007 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Alkalinitet   4 gånger per år 2007 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Bekämpningsmedel   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Arsenik   1 gång per år 2007 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Kadmium och kadmiumföreningar   1 gång per år 2007 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Klorid   4 gånger per år 2007 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Alaklor   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Atrazin   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Totalkväve   4 gånger per år 2007 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Totalfosfor   4 gånger per år 2007 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Sulfat   4 gånger per år 2007 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Ammonium   4 gånger per år 2007 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Konduktivitet   4 gånger per år 2007 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Nitrat   4 gånger per år 2007 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Bensen   1 gång per år 2012 2012
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Bisfenol A   1 gång per år 2011 2012
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Di(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP)   1 gång per år 2011 2012
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Diuron   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Isoproturon   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Klorfenvinfos   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Nonylfenoletoxilater   1 gång per år 2012 2012
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Nonylfenol (4-nonylfenol)   1 gång per år 2012 2012
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Bly och blyföreningar   1 gång per år 2007 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi PFOS - Perfluoroktansulfonsyra och dess derivater   1 gång per år 2011 2012
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Simazin   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Triklormetan (kloroform)   1 gång per år 2014 2014
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Nickel och nickelföreningar   1 gång per år 2007 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Krom   1 gång per år 2007 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Zink   1 gång per år 2007 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Koppar   1 gång per år 2007 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Bentazon   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Kalcium   4 gånger per år 2007 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Kobolt   1 gång per år 2007 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Cyanazin   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Diklorprop   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Dimetoat   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Järn   4 gånger per år 2007 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Fenpropimorf   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Glyfosat   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Kalium   4 gånger per år 2007 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Kloridazon   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi MCPA   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Summan av CAS_16484-77-8 Mecoprop –p (MCPP-P) och CAS_7085-19-0 Mecoprop   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Metamitron   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Metribuzin   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Metsulfuronmetyl   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Magnesium   4 gånger per år 2007 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Mangan   4 gånger per år 2007 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Natrium   4 gånger per år 2007 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Pirimikarb   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Fosfat   4 gånger per år 2007 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Kisel   4 gånger per år 2007 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Sulfosulfuron   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Temperatur   4 gånger per år 2007 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Tetrakloretylen   1 gång per år 2014 2014
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Koltetraklorid   1 gång per år 2014 2014
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Tifensulfuronmetyl   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi TOC   4 gånger per år 2007 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Tribenuronmetyl   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Trikloretylen   1 gång per år 2014 2014
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Vanadin   1 gång per år 2007 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Syrgas   2 gånger per år 1981 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Nitrit   2 gånger per år 1980 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Totalaluminium   4 gånger per år 2007 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi AMPA   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Desisopropylatrazin   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Azoxystrobin   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi BAM   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Bitertanol   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Boskalid   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Cyprodinil   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Desetylatrazin   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Terbutylazin-desetyl   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Diflufenikan   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Diklorvos   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi 2,4-Diklorfenoxiättiksyra   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Etofumesat   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Etylbensen   1 gång per år 2012 2012
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Fluor   4 gånger per år 2007 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Fenmedifam   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Fluroxipyr   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Flurtamon   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Fuberidazol   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Hexazinon   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Imazalil   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Imidakloprid   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Klopyralid   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Kvinmerac   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Metalaxyl   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Metazaklor   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Pendimetalin   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Pikoxystrobin   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Prokloraz   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Propikonazol   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Propyzamid   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Prosulfokarb   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Strontium   1 gång per år 2012 2012
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Terbutryn   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Terbutylazin   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi 1,1,1-Trikloretan   1 gång per år 2014 2014

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kemisk kontrollerande övervakningNMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationerAmmonium
Konduktivitet
Nitrat
pH
Syrgas

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning ID Version  
Dricksvattenförekomster Ja Arbetsmaterial
Nitratdirektivet Ja Arbetsmaterial
Natura 2000

Stationsparametrar GW

Parameter Klassning Version  
Källa Ja Beslutad
Brunn