Kringlan

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE661974-144297
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Rastälven mellan Sången och Fåsjön (WA34330233)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Rastälven mellan Sången och Fåsjön (WA34330233)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Rastälven mellan Sången och Fåsjön (WA34330233)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Rastälven mellan Sången och Fåsjön (WA34330233)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2016-05-20 15:34 av Länsstyrelsen i Örebro län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Örebro - 18
Kommun
Nora - 1884
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Dyltaån
Startår
1985
Slutår
2012
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6617304
SWEREF99 TM Östlig: 488315

RT 90 2,5 gon V - X: 6619740
RT 90 2,5 gon V - Y: 1442970

WGS84 Latitud: 59.6935779116
WGS84 Longitud: 14.792430318

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Kringlan
SRK, Arbogaån Metaller i vattendrag 6711 Rastälven, Kringlan

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Arbogaån Metaller i vattendrag Prioriterade ämnen   annat 2000 2002
SRK, Arbogaån Metaller i vattendrag Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar annat 2000 2002
SRK, Arbogaån Metaller i vattendrag Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar annat 2000 2002
SRK, Arbogaån Metaller i vattendrag Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar annat 2000 2002
SRK, Arbogaån Metaller i vattendrag Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar annat 2000 2002
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   12 gånger per år 1985 2012
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalkväve 12 gånger per år 1985 2012
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 12 gånger per år 1985 2012
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden   12 gånger per år 1985 2012
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande   12 gånger per år 1985 2012
SRK, Arbogaån Metaller i vattendrag Särskilda förorenande ämnen   annat 2000 2002
SRK, Arbogaån Metaller i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Arsenik annat 2000 2002
SRK, Arbogaån Metaller i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Krom annat 2000 2002
SRK, Arbogaån Metaller i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Koppar annat 2000 2002
SRK, Arbogaån Metaller i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Zink annat 2000 2002
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning   12 gånger per år 1985 2012
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning pH 12 gånger per år 1985 2012
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet 12 gånger per år 1985 2012
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   12 gånger per år 1985 2012
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 12 gånger per år 1985 2012
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 12 gånger per år 1985 2012
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 12 gånger per år 1985 2012
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 12 gånger per år 1985 2012
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Suspenderade ämnen 12 gånger per år 1985 2012
SRK, Arbogaån Metaller i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   annat 2000 2002
SRK, Arbogaån Metaller i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Totalaluminium annat 2000 2002

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning ID Version  
Badvattendirektivet
Fiskvattendirektivet
Dricksvattenförekomster
Nitratdirektivet Nej Kringlan Arbetsmaterial
Natura 2000