Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Skönnerud (WA31560845)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Skönnerud (WA31560845)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Skönnerud (WA31560845)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Skönnerud (WA31560845)
Associerade vatten:
Stationen skapades: 2011-02-21 12:30 av Länsstyrelsen i Värmlands län
Senast uppdaterad: 2014-12-11 16:15 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Grundvatten
Län
Värmland - 17
Kommun
Eda - 1730
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Göta älv - SE108000
Åtgärdsområde
Byälven
Startår
2007
Slutår
-

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Värmlands län, Grundvatten Grundvattenkemi i trendstationer 17GV0002 Skönnerud
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Västerhavet 5268 Skönnerud

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Grundvatten kemiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Värmlands län, Grundvatten Grundvattenkemi i trendstationer pH   2 gånger per år 2009 -
RMÖ, Värmlands län, Grundvatten Grundvattenkemi i trendstationer Alkalinitet   2 gånger per år 2009 -
RMÖ, Värmlands län, Grundvatten Grundvattenkemi i trendstationer Arsenik   Var femte år 2009 -
RMÖ, Värmlands län, Grundvatten Grundvattenkemi i trendstationer Kadmium och kadmiumföreningar   Var femte år 2009 -
RMÖ, Värmlands län, Grundvatten Grundvattenkemi i trendstationer Kvicksilver och kvicksilverföreningar   Var femte år 2009 -
RMÖ, Värmlands län, Grundvatten Grundvattenkemi i trendstationer Bekämpningsmedel   Var femte år 2009 -
RMÖ, Värmlands län, Grundvatten Grundvattenkemi i trendstationer Totalkväve   2 gånger per år 2009 2011
RMÖ, Värmlands län, Grundvatten Grundvattenkemi i trendstationer Totalfosfor   2 gånger per år 2009 2011
RMÖ, Värmlands län, Grundvatten Grundvattenkemi i trendstationer Sulfat   2 gånger per år 2009 -
RMÖ, Värmlands län, Grundvatten Grundvattenkemi i trendstationer Bly och blyföreningar   Var femte år 2009 -
RMÖ, Värmlands län, Grundvatten Grundvattenkemi i trendstationer Klorid   2 gånger per år 2009 -
RMÖ, Värmlands län, Grundvatten Grundvattenkemi i trendstationer Ammonium   2 gånger per år 2009 -
RMÖ, Värmlands län, Grundvatten Grundvattenkemi i trendstationer Konduktivitet   2 gånger per år 2009 -
RMÖ, Värmlands län, Grundvatten Grundvattenkemi i trendstationer Nitrat   2 gånger per år 2009 -
RMÖ, Värmlands län, Grundvatten Grundvattenkemi i trendstationer Benso(a)pyrene   Var femte år 2014 -
RMÖ, Värmlands län, Grundvatten Grundvattenkemi i trendstationer Kalcium   2 gånger per år 2009 -
RMÖ, Värmlands län, Grundvatten Grundvattenkemi i trendstationer Kobolt   Var femte år 2009 -
RMÖ, Värmlands län, Grundvatten Grundvattenkemi i trendstationer Krom   Var femte år 2009 -
RMÖ, Värmlands län, Grundvatten Grundvattenkemi i trendstationer Koppar   Var femte år 2009 -
RMÖ, Värmlands län, Grundvatten Grundvattenkemi i trendstationer Järn   2 gånger per år 2009 -
RMÖ, Värmlands län, Grundvatten Grundvattenkemi i trendstationer Metribuzin   Var femte år 2009 -
RMÖ, Värmlands län, Grundvatten Grundvattenkemi i trendstationer Nickel och nickelföreningar   Var femte år 2009 -
RMÖ, Värmlands län, Grundvatten Grundvattenkemi i trendstationer Polyaromatiska kolväten (PAH)   Var femte år 2014 -
RMÖ, Värmlands län, Grundvatten Grundvattenkemi i trendstationer Vanadin   Var femte år 2009 -
RMÖ, Värmlands län, Grundvatten Grundvattenkemi i trendstationer Zink   Var femte år 2009 -
RMÖ, Värmlands län, Grundvatten Grundvattenkemi i trendstationer Temperatur   2 gånger per år 2012 -
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Västerhavet Kalcium   1 gång per år 2007 2016
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Västerhavet Järn   2 gånger per år 2007 2016
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Västerhavet Temperatur   3 gånger per år 2007 2009
RMÖ, Värmlands län, Grundvatten Grundvattenkemi i trendstationer Syrgas   2 gånger per år 2009 -
RMÖ, Värmlands län, Grundvatten Grundvattenkemi i trendstationer Totalaluminium   2 gånger per år 2012 -
RMÖ, Värmlands län, Grundvatten Grundvattenkemi i trendstationer Fluor   2 gånger per år 2012 -
RMÖ, Värmlands län, Grundvatten Grundvattenkemi i trendstationer Kalium   2 gånger per år 2009 -
RMÖ, Värmlands län, Grundvatten Grundvattenkemi i trendstationer Magnesium   2 gånger per år 2009 -
RMÖ, Värmlands län, Grundvatten Grundvattenkemi i trendstationer Mangan   2 gånger per år 2009 -
RMÖ, Värmlands län, Grundvatten Grundvattenkemi i trendstationer Natrium   2 gånger per år 2009 -
RMÖ, Värmlands län, Grundvatten Grundvattenkemi i trendstationer PFAS 11   1 gång per år 2016 -
RMÖ, Värmlands län, Grundvatten Grundvattenkemi i trendstationer Fosfat   2 gånger per år 2012 -
RMÖ, Värmlands län, Grundvatten Grundvattenkemi i trendstationer TOC   2 gånger per år 2012 -
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Västerhavet Fluor   1 gång per år 2007 2016
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Västerhavet Grumlighet   2 gånger per år 2007 2016

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kemisk kontrollerande övervakningRMÖ, Värmlands län, GrundvattenAmmonium
Konduktivitet
Nitrat
pH
Syrgas

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning Version  
Natura 2000
Nitratdirektivet
Dricksvattenförekomster Ja Arbetsmaterial

Stationsparametrar GW

Parameter Klassning Version  
Brunn Ja Beslutad
Källa