Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Orobäcken (SE662202-145349)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Orobäcken (SE662202-145349)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Orobäcken (SE662202-145349)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): 
Stationen skapades: 2011-02-08 16:47 av Länsstyrelsen i Örebro län
Senast uppdaterad: 2014-12-11 16:05 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Örebro - 18
Kommun
Lindesberg - 1885
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Dyltaån
Startår
2011
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6618631
SWEREF99 TM Östlig: 498950

RT 90 2,5 gon V - X: 6620938
RT 90 2,5 gon V - Y: 1453625

WGS84 Latitud: 59.705655
WGS84 Longitud: 14.981347

ETRS-89 Latitud: 59.70565
ETRS-89 Longitud: 14.98134

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KEU, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Pp346 Orobäcken-Laggarmyren
RMÖ, Okalkade sjöar och vattendrag, Örebro län Vattenkemi i vattendrag 18STA1223851 Orobäcken-Laggarmyren
RMÖ, Provfiske, Örebro län Elfiske i vattendrag Orobäcken-Laggarmyren
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Orobäcken-Laggarmyren
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Orobäcken-Laggarmyren

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna   Vart nionde år 2011 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna ASPT Vart nionde år 2011 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna DJ-index Vart nionde år 2011 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna MISA Vart nionde år 2011 -
RMÖ, Provfiske, Örebro län Elfiske i vattendrag Fisk   Var sjätte år 2012 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Okalkade sjöar och vattendrag, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden   4 gånger per år 2012 2012
RMÖ, Okalkade sjöar och vattendrag, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Vattenfärg 4 gånger per år 2012 2012
KEU, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden   2 gånger per år 2012 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Vattenfärg 2 gånger per år 2012 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   2 gånger var sjätte år 2011 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 2 gånger var sjätte år 2011 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalkväve 2 gånger var sjätte år 2011 -
RMÖ, Okalkade sjöar och vattendrag, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden   4 gånger per år 2012 2012
RMÖ, Okalkade sjöar och vattendrag, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden Konduktivitet 4 gånger per år 2012 2012
KEU, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   6 gånger per år 2013 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 4 gånger vart sjätte år 2013 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 4 gånger vart sjätte år 2013 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 4 gånger vart sjätte år 2013 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 4 gånger vart sjätte år 2013 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Oorganiskt aluminium 6 gånger per år 2013 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Totalaluminium 6 gånger per år 2013 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   2 gånger var sjätte år 2011 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 2 gånger var sjätte år 2011 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 2 gånger var sjätte år 2011 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 2 gånger var sjätte år 2011 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 2 gånger var sjätte år 2011 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Suspenderade ämnen 2 gånger var sjätte år 2011 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande   2 gånger var sjätte år 2011 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden   2 gånger per år 2012 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden Konduktivitet 2 gånger per år 2012 -
RMÖ, Okalkade sjöar och vattendrag, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning   4 gånger per år 2012 2012
RMÖ, Okalkade sjöar och vattendrag, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning pH 4 gånger per år 2012 2012
RMÖ, Okalkade sjöar och vattendrag, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet 4 gånger per år 2012 2012
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning   2 gånger var sjätte år 2011 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning pH 2 gånger var sjätte år 2011 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet 2 gånger var sjätte år 2011 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden   Två gånger 2011 2011
KEU, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning   2 gånger per år 2012 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning pH 2 gånger per år 2012 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet 2 gånger per år 2012 -