Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Örlaxbäcken från Rasbackstjärnen till inloppet i Dammsjön (WA47572606)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Örlaxbäcken från Rasbackstjärnen till inloppet i Dammsjön (WA47572606)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Örlaxbäcken från Rasbackstjärnen till inloppet i Dammsjön (WA47572606)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Örlaxbäcken från Rasbackstjärnen till inloppet i Dammsjön (WA47572606)
Stationen skapades: 2011-02-08 16:47 av Länsstyrelsen i Örebro län
Senast uppdaterad: 2014-12-11 16:07 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Örebro - 18
Kommun
Lindesberg - 1885
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Borsån
Startår
2011
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6623561
SWEREF99 TM Östlig: 497423

RT 90 2,5 gon V - X: 6625888
RT 90 2,5 gon V - Y: 1452158

WGS84 Latitud: 59.749915
WGS84 Longitud: 14.954161

ETRS-89 Latitud: 59.74991
ETRS-89 Longitud: 14.95414

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KEU, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Pp350 Örlaxbäcken
RMÖ, Okalkade sjöar och vattendrag, Örebro län Vattenkemi i vattendrag 18STA122645 Örlaxbäcken
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Örlaxbäcken
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Örlaxbäcken

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna   Var sjätte år 2011 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna ASPT Var sjätte år 2011 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna DJ-index Var sjätte år 2011 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna MISA Var sjätte år 2011 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KEU, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden   2 gånger per år 2012 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Vattenfärg 2 gånger per år 2012 -
RMÖ, Okalkade sjöar och vattendrag, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden   4 gånger per år 2013 2013
RMÖ, Okalkade sjöar och vattendrag, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Vattenfärg 4 gånger per år 2013 2013
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande   2 gånger var sjätte år 2011 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   2 gånger var sjätte år 2011 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 2 gånger var sjätte år 2011 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalkväve 2 gånger var sjätte år 2011 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   4 gånger vart sjätte år 2013 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 4 gånger vart sjätte år 2013 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 4 gånger vart sjätte år 2013 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 4 gånger vart sjätte år 2013 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 4 gånger vart sjätte år 2013 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Oorganiskt aluminium 2 gånger per år 2013 2013
KEU, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Totalaluminium 2 gånger per år 2013 2013
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   2 gånger var sjätte år 2011 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 2 gånger var sjätte år 2011 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 2 gånger var sjätte år 2011 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 2 gånger var sjätte år 2011 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 2 gånger var sjätte år 2011 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Suspenderade ämnen 2 gånger var sjätte år 2011 -
RMÖ, Okalkade sjöar och vattendrag, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden   4 gånger per år 2013 2013
RMÖ, Okalkade sjöar och vattendrag, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden Konduktivitet 4 gånger per år 2013 2013
KEU, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden   2 gånger per år 2012 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden Konduktivitet 2 gånger per år 2012 -
RMÖ, Okalkade sjöar och vattendrag, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning   4 gånger per år 2013 2013
RMÖ, Okalkade sjöar och vattendrag, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning pH 4 gånger per år 2013 2013
RMÖ, Okalkade sjöar och vattendrag, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet 4 gånger per år 2013 2013
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning   2 gånger var sjätte år 2011 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning pH 2 gånger var sjätte år 2011 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet 2 gånger var sjätte år 2011 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden   Två gånger 2011 2011
KEU, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning   2 gånger per år 2012 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning pH 2 gånger per år 2012 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet 2 gånger per år 2012 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningRMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro länBottenfauna
FörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
KEU, Örebro länFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenVattenfärg
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
RMÖ, Okalkade sjöar och vattendrag, Örebro länFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenVattenfärg
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
Operativ övervakningRMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro länNäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve