Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Associerade vatten:
Stationen skapades: 2011-09-29 14:02
Senast uppdaterad: 2014-12-11 18:29 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Grundvatten
Län
Uppsala - 03
Kommun
Uppsala - 0380
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Åtgärdsområde
Fyrisån
Startår
2007
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6648098
SWEREF99 TM Östlig: 647915

RT 90 2,5 gon V - X: 6648600
RT 90 2,5 gon V - Y: 1602990

WGS84 Latitud: 59,9436840837838
WGS84 Longitud: 17,6478504030914

ETRS-89 Latitud: 59.94367
ETRS-89 Longitud: 17.64783

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi 30000_171 Fullerö källa

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Grundvatten kemiska kvalitetsfaktorer

NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi pH   2 gånger per år 2009 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Alkalinitet   2 gånger per år 2009 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Bekämpningsmedel   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Arsenik   2 gånger per år 2009 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Kadmium och kadmiumföreningar   2 gånger per år 2009 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Kvicksilver och kvicksilverföreningar   Var sjätte år 2007 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Alaklor   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Totalkväve   2 gånger per år 2009 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Totalfosfor   2 gånger per år 2009 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Klorid   2 gånger per år 2009 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Sulfat   2 gånger per år 2009 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Ammonium   2 gånger per år 2009 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Konduktivitet   2 gånger per år 2009 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Nitrat   2 gånger per år 2009 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Atrazin   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Bentazon   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Cyanazin   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Diklorprop   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Dimetoat   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Diuron   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Fenpropimorf   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Isoproturon   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Klorfenvinfos   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Simazin   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Triklormetan (kloroform)   2 gånger per år 2009 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Bly och blyföreningar   2 gånger per år 2009 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Nickel och nickelföreningar   2 gånger per år 2009 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Krom   2 gånger per år 2009 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Zink   2 gånger per år 2009 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Koppar   2 gånger per år 2009 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Totalaluminium   2 gånger per år 2009 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Azoxystrobin   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi BAM   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Kalcium   2 gånger per år 2009 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Kobolt   2 gånger per år 2009 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Desetylatrazin   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi 2,4-Diklorfenoxiättiksyra   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Fluor   2 gånger per år 2009 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Järn   2 gånger per år 2009 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Glyfosat   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Kalium   2 gånger per år 2009 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Kloridazon   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi MCPA   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Summan av CAS_16484-77-8 Mecoprop –p (MCPP-P) och CAS_7085-19-0 Mecoprop   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Metamitron   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Metribuzin   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Metsulfuronmetyl   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Magnesium   2 gånger per år 2009 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Mangan   2 gånger per år 2009 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Natrium   2 gånger per år 2009 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Pirimikarb   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Fosfat   2 gånger per år 2009 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Kisel   2 gånger per år 2009 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Sulfosulfuron   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Temperatur   2 gånger per år 2009 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Tetrakloretylen   2 gånger per år 2009 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Koltetraklorid   2 gånger per år 2009 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Tifensulfuronmetyl   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi TOC   2 gånger per år 2009 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Tribenuronmetyl   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Trikloretylen   2 gånger per år 2009 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Vanadin   2 gånger per år 2009 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi AMPA   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Desisopropylatrazin   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Bitertanol   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Boskalid   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Cyprodinil   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Terbutylazin-desetyl   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Diflufenikan   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Diklorvos   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Etofumesat   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Fenmedifam   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Fluroxipyr   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Flurtamon   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Fuberidazol   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Hexazinon   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Imazalil   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Imidakloprid   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Klopyralid   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Kvinmerac   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Metalaxyl   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Metazaklor   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Pendimetalin   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Pikoxystrobin   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Prokloraz   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Propikonazol   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Propyzamid   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Prosulfokarb   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Terbutryn   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Terbutylazin   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi 1,1,1-Trikloretan   2 gånger per år 2009 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi 1,1,2-Trikloretan   1 gång per år 2009 2009

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kemisk kontrollerande övervakningNMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationerAmmonium
Konduktivitet
Nitrat
pH

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning Version  
Dricksvattenförekomster Ja Arbetsmaterial
Nitratdirektivet
Natura 2000

Stationsparametrar GW

Parameter Klassning Version  
Källa Ja Beslutad
Brunn