Nittälven, Brattforsen

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE665203-144180
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Nittälven ner till Nordtjärnsälvens utlopp (WA65120215)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Nittälven ner till Nordtjärnsälvens utlopp (WA65120215)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Nittälven ner till Nordtjärnsälvens utlopp (WA65120215)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Nittälven ner till Nordtjärnsälvens utlopp (WA65120215)
Stationen skapades: 2016-12-14 16:18 av Länsstyrelsen i Örebro län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Örebro - 18
Kommun
Ljusnarsberg - 1864
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Borsån
Startår
2016
Slutår
2017
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6649560
SWEREF99 TM Östlig: 486750

RT 90 2,5 gon V - X: 6652027
RT 90 2,5 gon V - Y: 1441797

WGS84 Latitud: 59,983170844566
WGS84 Longitud: 14,7625752561727

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Nittälven, Brattforsen
VER, Örebro län, Miljögifter Metaller i vattendrag, Nittälven och Nordtjärnsälven Nittälven, Brattforsen
VER, Örebro län, Miljögifter Metaller i sediment, Nittälven och Nordtjärnsälven Nittälven, Brattforsen

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   5 gånger per år 2016 2017
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 5 gånger per år 2016 2017
VER, Örebro län, Miljögifter Metaller i vattendrag, Nittälven och Nordtjärnsälven Näringsämnen   5 gånger per år 2016 2017
VER, Örebro län, Miljögifter Metaller i vattendrag, Nittälven och Nordtjärnsälven Näringsämnen Järn 5 gånger per år 2016 2017
VER, Örebro län, Miljögifter Metaller i vattendrag, Nittälven och Nordtjärnsälven Näringsämnen Mangan 5 gånger per år 2016 2017
VER, Örebro län, Miljögifter Metaller i vattendrag, Nittälven och Nordtjärnsälven Näringsämnen Kisel 5 gånger per år 2016 2017
VER, Örebro län, Miljögifter Metaller i sediment, Nittälven och Nordtjärnsälven Näringsämnen   En gång 2016 2016
VER, Örebro län, Miljögifter Metaller i sediment, Nittälven och Nordtjärnsälven Näringsämnen Mangan En gång 2016 2016
VER, Örebro län, Miljögifter Metaller i vattendrag, Nittälven och Nordtjärnsälven Prioriterade ämnen   5 gånger per år 2016 2017
VER, Örebro län, Miljögifter Metaller i vattendrag, Nittälven och Nordtjärnsälven Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 5 gånger per år 2016 2017
VER, Örebro län, Miljögifter Metaller i vattendrag, Nittälven och Nordtjärnsälven Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar 5 gånger per år 2016 2017
VER, Örebro län, Miljögifter Metaller i vattendrag, Nittälven och Nordtjärnsälven Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 5 gånger per år 2016 2017
VER, Örebro län, Miljögifter Metaller i vattendrag, Nittälven och Nordtjärnsälven Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 5 gånger per år 2016 2017
VER, Örebro län, Miljögifter Metaller i sediment, Nittälven och Nordtjärnsälven Prioriterade ämnen   En gång 2016 2016
VER, Örebro län, Miljögifter Metaller i sediment, Nittälven och Nordtjärnsälven Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar En gång 2016 2016
VER, Örebro län, Miljögifter Metaller i sediment, Nittälven och Nordtjärnsälven Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar En gång 2016 2016
VER, Örebro län, Miljögifter Metaller i sediment, Nittälven och Nordtjärnsälven Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar En gång 2016 2016
VER, Örebro län, Miljögifter Metaller i sediment, Nittälven och Nordtjärnsälven Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar En gång 2016 2016
VER, Örebro län, Miljögifter Metaller i vattendrag, Nittälven och Nordtjärnsälven Särskilda förorenande ämnen   5 gånger per år 2016 2017
VER, Örebro län, Miljögifter Metaller i vattendrag, Nittälven och Nordtjärnsälven Särskilda förorenande ämnen Arsenik 5 gånger per år 2016 2017
VER, Örebro län, Miljögifter Metaller i vattendrag, Nittälven och Nordtjärnsälven Särskilda förorenande ämnen Krom 5 gånger per år 2016 2017
VER, Örebro län, Miljögifter Metaller i vattendrag, Nittälven och Nordtjärnsälven Särskilda förorenande ämnen Koppar 5 gånger per år 2016 2017
VER, Örebro län, Miljögifter Metaller i vattendrag, Nittälven och Nordtjärnsälven Särskilda förorenande ämnen Zink 5 gånger per år 2016 2017
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   5 gånger per år 2016 2017
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 5 gånger per år 2016 2017
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 5 gånger per år 2016 2017
VER, Örebro län, Miljögifter Metaller i vattendrag, Nittälven och Nordtjärnsälven Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   5 gånger per år 2016 2017
VER, Örebro län, Miljögifter Metaller i vattendrag, Nittälven och Nordtjärnsälven Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kobolt 5 gånger per år 2016 2017
VER, Örebro län, Miljögifter Metaller i vattendrag, Nittälven och Nordtjärnsälven Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 5 gånger per år 2016 2017
VER, Örebro län, Miljögifter Metaller i vattendrag, Nittälven och Nordtjärnsälven Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 5 gånger per år 2016 2017
VER, Örebro län, Miljögifter Metaller i vattendrag, Nittälven och Nordtjärnsälven Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Vanadin 5 gånger per år 2016 2017
VER, Örebro län, Miljögifter Metaller i vattendrag, Nittälven och Nordtjärnsälven Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Totalaluminium 5 gånger per år 2016 2017
VER, Örebro län, Miljögifter Metaller i vattendrag, Nittälven och Nordtjärnsälven Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Barium 5 gånger per år 2016 2017
VER, Örebro län, Miljögifter Metaller i vattendrag, Nittälven och Nordtjärnsälven Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Molybden 5 gånger per år 2016 2017
VER, Örebro län, Miljögifter Metaller i vattendrag, Nittälven och Nordtjärnsälven Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Strontium 5 gånger per år 2016 2017
VER, Örebro län, Miljögifter Metaller i sediment, Nittälven och Nordtjärnsälven Särskilda förorenande ämnen   En gång 2016 2016
VER, Örebro län, Miljögifter Metaller i sediment, Nittälven och Nordtjärnsälven Särskilda förorenande ämnen Arsenik En gång 2016 2016
VER, Örebro län, Miljögifter Metaller i sediment, Nittälven och Nordtjärnsälven Särskilda förorenande ämnen Krom En gång 2016 2016
VER, Örebro län, Miljögifter Metaller i sediment, Nittälven och Nordtjärnsälven Särskilda förorenande ämnen Koppar En gång 2016 2016
VER, Örebro län, Miljögifter Metaller i sediment, Nittälven och Nordtjärnsälven Särskilda förorenande ämnen Zink En gång 2016 2016
VER, Örebro län, Miljögifter Metaller i sediment, Nittälven och Nordtjärnsälven Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   En gång 2016 2016
VER, Örebro län, Miljögifter Metaller i sediment, Nittälven och Nordtjärnsälven Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kobolt En gång 2016 2016
VER, Örebro län, Miljögifter Metaller i sediment, Nittälven och Nordtjärnsälven Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Vanadin En gång 2016 2016
VER, Örebro län, Miljögifter Metaller i sediment, Nittälven och Nordtjärnsälven Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Torrsubstans, TS En gång 2016 2016
VER, Örebro län, Miljögifter Metaller i sediment, Nittälven och Nordtjärnsälven Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Totalsvavel En gång 2016 2016