Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Björklingeån - mynningen till Björklinge (WA19395087)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Björklingeån - mynningen till Björklinge (WA19395087)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Björklingeån - mynningen till Björklinge (WA19395087)
Stationen skapades: 2015-02-26 16:03 av Länsstyrelsen i Uppsala län
Senast uppdaterad: 2015-03-12 19:45 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Uppsala - 03
Kommun
Uppsala - 0380
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Fyrisån
Startår
2008
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6657896
SWEREF99 TM Östlig: 641322

RT 90 2,5 gon V - X: 6658480
RT 90 2,5 gon V - Y: 1596515

WGS84 Latitud: 60,0338887378754
WGS84 Longitud: 17,536684041945

ETRS-89 Latitud: 60.03388
ETRS-89 Longitud: 17.53667

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
Kartering av kiselalger i vattendrag, Uppsala län Kartering av kiselalger i vattendrag, Uppsala län

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

Kartering av kiselalger i vattendrag, Uppsala län Kartering av kiselalger i vattendrag, Uppsala län Påväxt-kiselalger   Var tredje år 2008 -
Kartering av kiselalger i vattendrag, Uppsala län Kartering av kiselalger i vattendrag, Uppsala län Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger Var tredje år 2008 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningKartering av kiselalger i vattendrag, Uppsala länPåväxt-kiselalger

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning Version  
Nitratdirektivet
Natura 2000
Dricksvattenförekomster Ja Arbetsmaterial
Badvattendirektivet
Fiskvattendirektivet