Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Dammsjön (WA43100436)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Dammsjön (WA43100436)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Dammsjön (WA43100436)
Stationen skapades: 2015-02-18 17:43 av Länsstyrelsen i Dalarnas län
Senast uppdaterad: 2015-02-25 09:24 av Länsstyrelsen i Dalarnas län
Vattenkategori
Sjö
Län
Dalarna - 20
Kommun
Säter - 2082
Vattenmyndighet
Bottenhavets
Distriktsindelning
2. Bottenhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Dalälven - SE53000
Åtgärdsområde
Dalälven Grådö - Torsång
Startår
2008
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6692686
SWEREF99 TM Östlig: 535699

RT 90 2,5 gon V - X: 6694570
RT 90 2,5 gon V - Y: 1491290

WGS84 Latitud: 60,369040010957
WGS84 Longitud: 15,6472658886215

ETRS-89 Latitud: 60.36903
ETRS-89 Longitud: 15.64725

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
Metallpåverkade sjöar och vattendrag i Dalarna Vattenkemi i sjöar Dammsjön 2
Miljögiftsprovtagning, Dalälven Vattenkemi i sjöar Dammsjön
Verifieringsprovtagning Dalarna Fisk i sjöar (2015 års bedömning) Dammsjön
Verifieringsprovtagning Dalarna Vattenkemi i vattendrag Dammsjön

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

Verifieringsprovtagning Dalarna Fisk i sjöar (2015 års bedömning) Fisk   En gång 2009 2009

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

Verifieringsprovtagning Dalarna Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   En gång 2009 2009
Verifieringsprovtagning Dalarna Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor En gång 2009 2009
Metallpåverkade sjöar och vattendrag i Dalarna Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen   1 gång per år 2008 2009
Metallpåverkade sjöar och vattendrag i Dalarna Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 1 gång per år 2008 2009
Metallpåverkade sjöar och vattendrag i Dalarna Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 1 gång per år 2008 2009
Metallpåverkade sjöar och vattendrag i Dalarna Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 1 gång per år 2008 2009
Metallpåverkade sjöar och vattendrag i Dalarna Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen   1 gång per år 2008 2009
Metallpåverkade sjöar och vattendrag i Dalarna Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen Krom 1 gång per år 2008 2009
Metallpåverkade sjöar och vattendrag i Dalarna Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen Zink 1 gång per år 2008 2009
Metallpåverkade sjöar och vattendrag i Dalarna Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen Koppar 1 gång per år 2008 2009