Vallbyheden

  • Arkivläge
  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE670710-578997
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): 
Förlängning av förvaltningscykel 2: 
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Söderåsen - Bodås (WA88462449)
Stationen skapades: 2019-01-30 14:21
Vattenkategori
Grundvatten
Län
Gävleborg - 21
Kommun
Hofors - 2104
Vattenmyndighet
Bottenhavets
Distriktsindelning
2. Bottenhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Gavleån - SE52000
Åtgärdsområde
Gavleån
Startår
2015
Slutår
2015
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6707102
SWEREF99 TM Östlig: 578997

RT 90 2,5 gon V - X: 6708459
RT 90 2,5 gon V - Y: 1534776

WGS84 Latitud: 60,4922977973041
WGS84 Longitud: 16,4377745146384

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning Version  
Natura 2000
Nitratdirektivet
Dricksvattenförekomster Ja Arbetsmaterial