Vallbyheden

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE670710-578997
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): 
Förlängning av förvaltningscykel 2: 
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Söderåsen - Bodås (WA88462449)
Stationen skapades: 2019-01-30 14:21
Vattenkategori
Grundvatten
Län
Gävleborg - 21
Kommun
Hofors - 2104
Vattenmyndighet
Bottenhavets
Distriktsindelning
2. Bottenhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Gavleån - SE52000
Åtgärdsområde
Gavleån
Startår
2015
Slutår
2015
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6707102
SWEREF99 TM Östlig: 578997

RT 90 2,5 gon V - X: 6708459
RT 90 2,5 gon V - Y: 1534776

WGS84 Latitud: 60,4922977973041
WGS84 Longitud: 16,4377745146384

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
Inventering grundvatten - nya provtagningsplatser grundvatten Inventeringsobjekt grundvattenkemi 30000_454 Vallbyheden

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Grundvatten kemiska kvalitetsfaktorer

Inventering grundvatten - nya provtagningsplatser grundvatten Inventeringsobjekt grundvattenkemi pH   1 gång per år 2015 2015
Inventering grundvatten - nya provtagningsplatser grundvatten Inventeringsobjekt grundvattenkemi Alkalinitet   1 gång per år 2015 2015
Inventering grundvatten - nya provtagningsplatser grundvatten Inventeringsobjekt grundvattenkemi Arsenik   1 gång per år 2015 2015
Inventering grundvatten - nya provtagningsplatser grundvatten Inventeringsobjekt grundvattenkemi Kadmium och kadmiumföreningar   1 gång per år 2015 2015
Inventering grundvatten - nya provtagningsplatser grundvatten Inventeringsobjekt grundvattenkemi Totalkväve   1 gång per år 2015 2015
Inventering grundvatten - nya provtagningsplatser grundvatten Inventeringsobjekt grundvattenkemi Klorid   1 gång per år 2015 2015
Inventering grundvatten - nya provtagningsplatser grundvatten Inventeringsobjekt grundvattenkemi Totalfosfor   1 gång per år 2015 2015
Inventering grundvatten - nya provtagningsplatser grundvatten Inventeringsobjekt grundvattenkemi Bly och blyföreningar   1 gång per år 2015 2015
Inventering grundvatten - nya provtagningsplatser grundvatten Inventeringsobjekt grundvattenkemi Nickel och nickelföreningar   1 gång per år 2015 2015
Inventering grundvatten - nya provtagningsplatser grundvatten Inventeringsobjekt grundvattenkemi Krom   1 gång per år 2015 2015
Inventering grundvatten - nya provtagningsplatser grundvatten Inventeringsobjekt grundvattenkemi Ammonium   1 gång per år 2015 2015
Inventering grundvatten - nya provtagningsplatser grundvatten Inventeringsobjekt grundvattenkemi Konduktivitet   1 gång per år 2015 2015
Inventering grundvatten - nya provtagningsplatser grundvatten Inventeringsobjekt grundvattenkemi Nitrat   1 gång per år 2015 2015
Inventering grundvatten - nya provtagningsplatser grundvatten Inventeringsobjekt grundvattenkemi Sulfat   1 gång per år 2015 2015
Inventering grundvatten - nya provtagningsplatser grundvatten Inventeringsobjekt grundvattenkemi Zink   1 gång per år 2015 2015
Inventering grundvatten - nya provtagningsplatser grundvatten Inventeringsobjekt grundvattenkemi Kalcium   1 gång per år 2015 2015
Inventering grundvatten - nya provtagningsplatser grundvatten Inventeringsobjekt grundvattenkemi Kobolt   1 gång per år 2015 2015
Inventering grundvatten - nya provtagningsplatser grundvatten Inventeringsobjekt grundvattenkemi Järn   1 gång per år 2015 2015
Inventering grundvatten - nya provtagningsplatser grundvatten Inventeringsobjekt grundvattenkemi Vanadin   1 gång per år 2015 2015
Inventering grundvatten - nya provtagningsplatser grundvatten Inventeringsobjekt grundvattenkemi Kalium   1 gång per år 2015 2015
Inventering grundvatten - nya provtagningsplatser grundvatten Inventeringsobjekt grundvattenkemi Natrium   1 gång per år 2015 2015
Inventering grundvatten - nya provtagningsplatser grundvatten Inventeringsobjekt grundvattenkemi Mangan   1 gång per år 2015 2015
Inventering grundvatten - nya provtagningsplatser grundvatten Inventeringsobjekt grundvattenkemi TOC   1 gång per år 2015 2015
Inventering grundvatten - nya provtagningsplatser grundvatten Inventeringsobjekt grundvattenkemi Magnesium   1 gång per år 2015 2015
Inventering grundvatten - nya provtagningsplatser grundvatten Inventeringsobjekt grundvattenkemi Fosfat   1 gång per år 2015 2015
Inventering grundvatten - nya provtagningsplatser grundvatten Inventeringsobjekt grundvattenkemi Fluor   1 gång per år 2015 2015
Inventering grundvatten - nya provtagningsplatser grundvatten Inventeringsobjekt grundvattenkemi Totalaluminium   1 gång per år 2015 2015
Inventering grundvatten - nya provtagningsplatser grundvatten Inventeringsobjekt grundvattenkemi Syrgas   1 gång per år 2015 2015
Inventering grundvatten - nya provtagningsplatser grundvatten Inventeringsobjekt grundvattenkemi Koppar   1 gång per år 2015 2015

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kemisk kontrollerande övervakningInventering grundvatten - nya provtagningsplatser grundvattenAmmonium
Klorid
Konduktivitet
Koppar
Nitrat
pH
Sulfat
Syrgas
Kemisk operativ övervakningInventering grundvatten - nya provtagningsplatser grundvattenAmmonium
Klorid
Konduktivitet
Koppar
Nitrat
Sulfat

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning Version  
Natura 2000
Nitratdirektivet
Dricksvattenförekomster Ja Arbetsmaterial