Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Ljusnanåsen-Växbo/Mohed (SE680551-154711)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Ljusnanåsen-Växbo/Mohed (SE680551-154711)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Ljusnanåsen-Växbo/Mohed (SE680551-154711)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Ljusnan-/Söderalaåsen-Mohed (WA12605359)
Associerade vatten:
Stationen skapades: 2006-12-21 17:09 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2022-09-19 13:35
Vattenkategori
Grundvatten
Län
Gävleborg - 21
Kommun
Söderhamn - 2182
Vattenmyndighet
Bottenhavets
Distriktsindelning
2. Bottenhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Ljusnan - SE48000
Åtgärdsområde
Nedre Ljusnan
Startår
2007
Slutår
2015

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi 10013_1 Mohed

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Grundvatten kemiska kvalitetsfaktorer

NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi pH   2 gånger per år 2007 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Alkalinitet   2 gånger per år 2007 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Totalkväve   2 gånger per år 2007 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Arsenik   5 gånger per år 2007 2014
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Kadmium och kadmiumföreningar   5 gånger per år 2007 2014
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Klorid   2 gånger per år 2007 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Bensen   1 gång per år 2012 2012
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Di(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP)   1 gång per år 2011 2012
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Totalfosfor   2 gånger per år 2007 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Konduktivitet   2 gånger per år 2007 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Ammonium   2 gånger per år 2007 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Nitrat   2 gånger per år 2007 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Sulfat   2 gånger per år 2007 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Bly och blyföreningar   5 gånger per år 2007 2014
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Bisfenol A   1 gång per år 2011 2012
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Kalcium   2 gånger per år 2007 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Kobolt   5 gånger per år 2007 2014
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Krom   5 gånger per år 2007 2014
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Koppar   5 gånger per år 2007 2014
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Järn   2 gånger per år 2007 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Kalium   2 gånger per år 2007 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Mangan   2 gånger per år 2007 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Nonylfenoletoxilater   1 gång per år 2012 2012
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Natrium   2 gånger per år 2007 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Nickel och nickelföreningar   5 gånger per år 2007 2014
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Nonylfenol (4-nonylfenol)   1 gång per år 2012 2012
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi PFOS - Perfluoroktansulfonsyra och dess derivater   1 gång per år 2011 2012
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Temperatur   2 gånger per år 2007 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Vanadin   5 gånger per år 2007 2014
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Zink   5 gånger per år 2007 2014
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Totalaluminium   2 gånger per år 2007 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Diklofenak   1 gång per år 2011 2011
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Etylbensen   1 gång per år 2012 2012
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Fluor   2 gånger per år 2007 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Magnesium   2 gånger per år 2007 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Fosfat   2 gånger per år 2007 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Kisel   2 gånger per år 2007 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi TOC   2 gånger per år 2007 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Toluen   1 gång per år 2012 2012

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen

Parameter Klassning Version  
Dricksvattenförekomster Nej Arbetsmaterial
Nitratdirektivet
Natura 2000

Stationsparametrar grundvatten

Parameter Klassning Version  
Källa
Brunn Ja Beslutad