Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Ljusnans dalgång vid Sveg-Älvros (SE688120-142672)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Ljusnans dalgång vid Sveg-Älvros (SE688120-142672)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Ljusnans dalgång vid Sveg-Älvros (SE688120-142672)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): 
Associerade vatten:
Stationen skapades: 2006-12-21 17:09 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 15:25 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Grundvatten
Län
Jämtland - 23
Kommun
Härjedalen - 2361
Vattenmyndighet
Bottenhavets
Distriktsindelning
2. Bottenhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Ljusnan - SE48000
Åtgärdsområde
Övre Ljusnan
Startår
2007
Slutår
-

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning ID Version  
Natura 2000
Nitratdirektivet Ja Arbetsmaterial
Dricksvattenförekomster Nej Arbetsmaterial

Stationsparametrar GW

Parameter Klassning Version  
Brunn Ja Beslutad
Källa