Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 13:21 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Västerbotten - 24
Kommun
Nordmaling - 2401
Vattenmyndighet
Bottenhavets
Distriktsindelning
2. Bottenhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Kustområde - SE32033
Åtgärdsområde
Södra Västerbottens VRO Bottenhavsdelen
Startår
2001
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 7046652
SWEREF99 TM Östlig: 713922

RT 90 2,5 gon V - X: 7046400
RT 90 2,5 gon V - Y: 1673950

WGS84 Latitud: 63,4835748813581
WGS84 Longitud: 19,2969465413046

ETRS-89 Latitud: 63.48357
ETRS-89 Longitud: 19.29693

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning ID Version  
Badvattendirektivet
Fiskvattendirektivet
Dricksvattenförekomster
Nitratdirektivet Ja Stridbäcken, E4:an Arbetsmaterial
Natura 2000