Gällivare

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE743592-171910
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  SE743399-171819 (WA49888454)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  SE743399-171819 (WA49888454)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  SE743399-171819 (WA49888454)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  SE743399-171819 (WA49888454)
Associerade vatten:
Stationen skapades: 2006-12-21 17:09 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 15:26 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Grundvatten
Län
Norrbotten - 25
Kommun
Gällivare - 2523
Vattenmyndighet
Bottenvikens
Distriktsindelning
1. Bottenviken (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Råneälven - SE7000
Åtgärdsområde
Råne-/Luleälven med kustvatten
Startår
2007
Slutår
2017
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 7436640
SWEREF99 TM Östlig: 754080

RT 90 2,5 gon V - X: 7435924
RT 90 2,5 gon V - Y: 1719101

WGS84 Latitud: 66.9405602881
WGS84 Longitud: 20.8199562101

ETRS-89 Latitud: 66.94055
ETRS-89 Longitud: 20.81995

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi 30000_51 SO Ripats

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Grundvatten kemiska kvalitetsfaktorer

NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi pH   4 gånger per år 2007 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Alkalinitet   4 gånger per år 2007 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Totalkväve   4 gånger per år 2007 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Arsenik   10 gånger per år 2007 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Kadmium och kadmiumföreningar   9 gånger per år 2007 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Klorid   4 gånger per år 2007 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Totalfosfor   4 gånger per år 2007 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Triklormetan (kloroform)   1 gång per år 2014 2014
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Sulfat   4 gånger per år 2007 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Bly och blyföreningar   10 gånger per år 2007 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Nickel och nickelföreningar   10 gånger per år 2007 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Ammonium   4 gånger per år 2007 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Konduktivitet   4 gånger per år 2007 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Nitrat   4 gånger per år 2007 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Kalcium   4 gånger per år 2007 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Kobolt   10 gånger per år 2007 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Järn   4 gånger per år 2007 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Kalium   4 gånger per år 2007 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Magnesium   4 gånger per år 2007 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Mangan   4 gånger per år 2007 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Natrium   4 gånger per år 2007 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Temperatur   4 gånger per år 2007 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Tetrakloretylen   1 gång per år 2014 2014
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Koltetraklorid   1 gång per år 2014 2014
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi TOC   4 gånger per år 2007 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Trikloretylen   1 gång per år 2014 2014
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Vanadin   10 gånger per år 2007 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Krom   10 gånger per år 2007 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Zink   10 gånger per år 2007 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Koppar   10 gånger per år 2007 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Totalaluminium   4 gånger per år 2007 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Fluor   4 gånger per år 2007 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Fosfat   4 gånger per år 2007 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Kisel   4 gånger per år 2007 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi 1,1,1-Trikloretan   1 gång per år 2014 2014

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kemisk kontrollerande övervakningNMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationerAmmonium
Konduktivitet
Nitrat
pH

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning ID Version  
Natura 2000
Nitratdirektivet Ja Arbetsmaterial
Dricksvattenförekomster

Stationsparametrar GW

Parameter Klassning Version  
Brunn
Källa Ja Beslutad