SRK, By- och Borgviksälven

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Programmet innehåller stationer för kontroll av långsiktiga förändringar i vattensystemet (t.ex. påverkan från skogsbruk, luftnedfall, klimat), kontrollstationer för punktutsläpp, stationer för transportberäkningar, och stationer för biologisk uppföljning. Dessa omfattar både rinnande vatten och sjöar. Nuvarande program upprättades 2012.
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
By- och Borgviksälvens vattenvårdsförbund
SRK, Samordnad recipientkontroll
1974
-
Pågående
Värmland
2011-02-21 10:55
2016-01-27 15:48
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Brättnetjärn, Vagg1 SE662917-131586 Brättnetjärn Vagg1 Vaggeälven ns Bjälvern 108
2 Glafsfjorden, centrala delen SE660730-132286 Glafsfjorden, centrala delen Gf2 Glafsfjorden Göta älv
3 Glafsfjorden, Hillringsberg, 500m NO fiskodling SE660618-132180 Glafsfjorden, Hillringsberg, 500m NO fiskodling Gf4-2 Glafsfjorden Göta älv
4 Glafsfjorden, Hillringsberg, 500m NV fiskodling SE660617-132130 Glafsfjorden, Hillringsberg, 500m NV fiskodling Gf4-1 Glafsfjorden Göta älv
5 Glafsfjorden, Hillringsberg, 500m SO fiskodling SE660572-132202 Glafsfjorden, Hillringsberg, 500m SO fiskodling Gf4-3 Glafsfjorden Göta älv
6 Glafsfjorden, Kyrkviken SE661744-131785 Glafsfjorden, Kyrkviken Ky2 Kyrkviken - del av Glafsfjorden Göta älv
7 Glafsfjorden, norra delen SE661759-131460 Glafsfjorden, norra delen Gf1 Glafsfjorden Göta älv
8 Glafsfjorden, Sulviken SE662149-130985 Glafsfjorden, Sulviken Su3 Glafsfjorden Göta älv
9 Korterudsbäcken, Korterud SE663717-129505 Korterudsbäcken, Korterud Kö5 Göta älv
10 Korterudsbäcken, uppströms sågen SE663738-129414 Korterudsbäcken, uppströms sågen Kö6 Göta älv
11 Kölaälven, Köla kyrka SE663675-130010 Kölaälven, Köla kyrka Kö4 Kölaälven nedströms Torgilsrudsälven Göta älv
12 Kölaälven, nedströms Koppom SE662848-129582 Kölaälven, nedströms Koppom Kö8 Kölaälven nedströms Rinnan Göta älv
13 Kölaälven, uppströms Koppom SE662769-129507 Kölaälven, uppströms Koppom Kö7 Kölaälven nedströms Rinnan Göta älv
14 Lerbodatjärn, Ler3 SE660838-134323 Lerbodatjärn Ler3 Lerbodaälven us Säveln 108
15 Lerbodaälven nedströms Högboda SE660747-134393 Lerbodaälven, nedströms Högboda Ler2 Lerbodaälven ns Bråtsjön Göta älv
16 Lerbodaälven uppströms Högboda SE660714-134438 Lerbodaälven, uppströms Högboda Ler1 Lerbodaälven ns Bråtsjön Göta älv
17 Lilla Värmeln, norr om småholmarna SE659574-133470 Lilla Värmeln, norr om småholmarna Värm4 Värmeln Göta älv
18 Lundsbäcken nedströms SE663503-129693 Lundsbäcken nedströms Lu2 Göta älv
19 Lundsbäcken uppströms SE663417-129654 Lundsbäcken uppströms Lu1 Göta älv
20 Lyckebäcken, nedströms industriområdet SE661832-132015 Lyckebäcken, nedströms industriområde Ly2 Göta älv
21 Lyckebäcken, uppströms industriområdet SE661837-132102 Lyckebäcken, uppströms industriområdet Ly1 Göta älv
22 Mellan-Svans utlopp SE656711-131423 Mellan-Svans utlopp Li5 Lillälven Göta älv
23 Mången SE665095-132803 Mången Mång Mången Göta älv
24 Mörttjärnet SE663708-131394 Mörttjärnet Mört Göta älv
25 Nysockensjön, Flagan SE663140-130764 Nysockensjön, Flagan Ny4 Nysockensjön Göta älv
26 Nysockensjön, Storön SE662996-131267 Nysockensjön, Storön Ny9 Nysockensjön Göta älv
27 Nysockensjöns utlopp, Ottebol SE662453-131299 Nysockensjöns utlopp, Ottebol Otte Jösseälven nedströms Nysockensjön Göta älv
28 Rommen SE660327-133449 Rommen Rom Rommen Göta älv
29 Stor-Treen, norra delen SE664931-132321 Stor-Treen, norra delen Treen Stor-Treen Göta älv
30 Sävsjökanalen utlopp SE661945-131751 Sävsjökanalen utlopp Sä1 Göta älv
31 Vaggeälven nedströms Vagge, Vagg2 SE662650-131427 Vaggeälven nedströms Vagge Vagg2 Vaggeälven ns Bjälvern 108
32 Vaggeälven, Vagge SE662658-131442 Vaggeälven, Vagge Vag Vaggeälven ns Bjälvern Göta älv
33 Viksälven utlopp SE661868-131981 Viksälven utlopp Vi1 Viksälven nedströms Lillälven Göta älv
34 Vrångsälven, Tälle SE664049-130194 Vrångsälven, Tälle Vr4 Vrångsälven nedströms Billan Göta älv
35 Vrångsälven, uppströms Charlottenbergs rvk SE664557-130283 Vrångsälven, uppströms Charlottenbergs rvk Vr3 Vrångsälven nedströms Billan Göta älv
36 Värmeln, centrala delen SE660159-133870 Värmeln, centrala delen Värm1 Värmeln Göta älv
37 Värmeln, inre Sågviken, Edn2 SE661466-133123 Värmeln, inre Sågviken Edn2 Värmeln 108
38 Värmeln, södra del SE659892-133868 Värmeln, södra del Värm3 Värmeln Göta älv
39 Öster-Svan, djuphålan SE656581-131504 Öster-Svan, djuphålan ÖS1 Öster-Svan Göta älv
40 Öster-Svans utlopp SE656870-131654 Öster-Svans utlopp Li3 Lillälven nedströms Öster-Svan Göta älv

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Botungen SE658491-132469 Botungen Bot Botungen med utlopp Göta älv
2 Eldan SE657006-131760 Eldan El3 Eldan Göta älv
3 Glafsfjorden, Hillringsberg SE660603-132089 Glafsfjorden, Hillringsberg Gf3 Glafsfjorden Göta älv
4 Glafsfjorden, Hillringsberg 500 m NV fiskodling SE660637-132063 Glafsfjorden, Hillringsberg 500 m NV fiskodling Gf3-1 Glafsfjorden Göta älv
5 Glafsfjorden, Hillringsberg 500 m SO fiskodling SE660604-132090 Glafsfjorden, Hillringsberg 500 m SO fiskodling Gf3-3 Glafsfjorden Göta älv
6 Glafsfjorden, Hillringsberg, 500m NO fiskodling SE660614-132092 Glafsfjorden, Hillringsberg, 500m NO fiskodling Gf3-2 Glafsfjorden Göta älv
7 Hugn SE663633-130204 Hugn Vr6 Hugn Göta älv
8 Lerbodaälven, uppströms Högboda (b) SE660714-134439 Lerbodaälven, uppströms Högboda (b) Ler1b Lerbodaälven ns Bråtsjön Göta älv
9 Mellan-Svan SE656732-131347 Mellan-Svan MS2 Mellan-Svan Göta älv
10 Vrångsälven, nedströms Eda Glasbruk SE664967-130223 Vrångsälven, nedströms Eda Glasbruk Vr2 Vrångsälven nedströms Växan Göta älv
11 Värmeln, Edaneviken SE661431-133128 Värmeln, Edaneviken Edn Värmeln Göta älv
12 Öster-Svan, centrala delen SE656642-131510 Öster-Svan, centrala delen ÖS2 Öster-Svan Göta älv
13 Öster-Svans utlopp (b) SE656933-131704 Öster-Svans utlopp (b) Li3b Lillälven nedströms Öster-Svan Göta älv