NMÖ, Flodmynningar

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Vattenkemisk övervakning i större svenska vattendrag. Används bland annat för att beräkna belastningen på havet via vattendrag (diffus + uppströms liggande punktutsläpp). Belastningsdata används nationellt bland annat som underlag till miljömålsuppföljning, samt internationell rapportering till HELCOM, OSPAR och EEA.
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
NMÖ, Nationell miljöövervakning
1965
-
Pågående
Västra Götaland
Kalmar
Norrbotten
Uppsala
Gävleborg
Västernorrland
Gotland
Skåne
Västerbotten
Halland
Blekinge
Östergötland
Södermanland
Stockholm
2011-03-01 16:08
2018-09-07 07:49
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Alelyckan SE641071-127372 Göta älv, Alelyckan 1199 Göta älv - förgreningen med Nordre älv till Säveåns mynning Göta älv
2 Alsterån Getebro SE632033-152167 Alsterån, Getebro 1208 Alsterån: Hornsödammen - Barnebosjön Alsterån
3 Alterälven Norrfjärden SE726942-176351 Alterälven, Norrfjärden 555 Alterälven Alterälven
4 Botorpström Brunnsö SE639339-154122 Botorpströmmen, Brunnsö 133 Botorpsströmmen: bifåra från Lill-Maren - Maren Botorpsströmmen
5 Bäveån Uddevalla SE647582-127369 Bäveån, Uddevalla 477 Bäveån - Fossums kvarn till mynningen Bäveån
6 Dalälven Älvkarleby SE671742-158974 Dalälven, Älvkarleby 138 Dalälven - Älvkarleby-Havet Dalälven
7 Delångersån Iggesund SE683661-156793 Delångersån, Iggesund 304 Iggesundsån Kustområde
8 Emån Emsfors SE633520-153920 Emån, Emsfors 226 Emån: mynningen Emområdet - Lillån Emån
9 Enningdalsälv N.Bullaren SE653621-125394 Enningdalsälven, Norra Bullaren 484 Enningdalsälven Enningdalsälven
10 Forsmarksån Johannisfors SE669500-163246 Forsmarksån, Johannisfors 475 Forsmarksån Forsmarksån
11 Gavleån, Gävle stadspark SE672924-157224 Gavleån, Gävle stadspark Gavleån Gavleån
12 Gide älv Gideåbacka SE703055-166572 Gideälven, Gideåbacka 301 Gideälven Gideälven
13 Gothemån Hörsne SE638491-166721 Gothemsån, Hörsne 1263 Gothemån-Dalhem Gothemsån
14 Göta Älv Trollhättan SE646771-129330 Göta älv, Trollhättan 139 Göta älv - Slumpån till Stallbackaån Göta älv
15 Helgeån Hammarsjön SE620277-140091 Helge å, Hammarsjön 311 Helge å: Vramsån - Hammarsjön Helge å
16 Indalsälven Bergeforsen SE693587-158205 Indalsälven, Bergeforsen 325 Indalsälven Indalsälven
17 Kalix älv Karlsborg SE732407-183604 Kalix älv, Karlsborg 312 Kalixälven Kalixälven
18 Kvistforsen SE719095-173622 Skellefteälven, Kvistforsen 299 Skellefteälven Skellefteälven
19 Kävlingeån Högsmölla SE618678-132881 Kävlingeån, Högsmölla 1375 KÄVLINGEÅN: Havet-Bråån Kävlingeån
20 Lagan Laholm SE626875-133051 Lagan, Laholm 480 Lagan (Smedjeån-Lillån) Lagan
21 Ljungan Skallböleforsen SE691743-155984 Ljungan, Skallböleforsen 303 Ljungan (Skallböle - Matfors) Ljungan
22 Ljungbyån Ljungbyholm SE627831-152255 Ljungbyån, Ljungbyholm 134 Ljungbyån: mynningen Hossmoviken - Råsbäcken Ljungbyån
23 Ljusne Strömmar SE678924-156862 Ljusnan, Ljusne strömmar 305 Ljusnan Ljusnan
24 Lule älv Luleå SE729186-178575 Lule älv, Luleå 297 Luleälven Luleälven
25 Lyckebyån Lyckeby SE623006-149119 Lyckebyån, Lyckeby 310 LYCKEBYÅN: Östersjön - Bäck från Stora Havsjön Lyckebyån
26 Lögde älv Lögdeå SE705438-167938 Lögdeälven, Lögdeå 563 Lögdeälven Lögdeälven
27 Motala Ström Norrköping SE649673-151838 Motala ström, Norrköping 309 Motala Ström (Glan-Bråviken) Motala ström
28 Mörrumsån Mörrum SE622950-143450 Mörrumsån, Mörrum 135 MÖRRUMSÅN: Östersjön - Bjällerbäcken Mörrumsån
29 Nissan Halmstad SE628877-132040 Nissan, Halmstad 482 Nissan (Slottsmöllan-Teglabäcken) Nissan
30 Nordre älv, Gullö SE641980-126935 Nordre älv, Gullö Nordre Älv Kustområde
31 Nyköpingsån Spånga SE652370-156442 Nyköpingsån, Kristineholm 308 Nyköpingsån Nyköpingsån
32 Pite älv Bölebyn SE726410-175525 Pite älv, Bölebyn 255 Piteälven Piteälven
33 Rickleån Utl SE711900-175034 Rickleån, Netingsforsen 456 Rickleån (Bruksforsen - mynningen i havet) Rickleån
34 Råne älv Niemisel SE733833-177925 Råneälven, Niemisel 143 Råneälven Råneälven
35 Råån Helsingborg SE621205-131122 Råån, Helsingborg 586 Råån Råån
36 Rönneån Klippan SE622467-133458 Rönne å, Klippan 227 Rönne å: Klövabäcken-Skärån Rönne å
37 Skivarpsån Skivarp SE614886-136002 Skivarpsån, Skivarp 566 Skivarpsån Kustområde
38 Smedjeån V. Mellby SE626827-132577 Smedjeån, Västra Mellby 926 Smedjeån (Mynningen-Edenbergaån) Lagan
39 Stockholm Centralbron SE658065-162841 Norrström, Sthlm Centralbron 1447 Norrström Norrström
40 Torne älv Mattila SE733351-187900 Torne älv, Mattila 296 Torneälven Torneälven
41 Töre älv Infl.Bölträsket SE733222-181059 Töreälven, Inflöde Bölträsket 554 Töreälven Töreälven
42 Ume älv Stornorrfors SE708979-170865 Ume älv, Stornorrfors 300 Stornorrfors dämningsområde Umeälven
43 Viskan Åsbro SE635136-128895 Viskan, Åsbro 228 Viskan (Mynningen-Skuttran) Viskan
44 Ångermanälven Sollefteå SE700773-157350 Ångermanälven, Sollefteå 302 Ångermanälven Ångermanälven
45 Ätran Falkenberg SE631338-129833 Ätran, Falkenberg 569 Ätran (Mynningen-Vinån) Ätran
46 Öre älv Torrböle SE707160-168739 Öreälven, Torrböle 222 Öreälven Öreälven
47 Örekilsälven Munkedal SE648930-125964 Örekilsälven, Munkedal 478 Örekilsälven - mynningen till Munkedalsälvens inflöde Örekilsälven

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Gavleån Gävle SE672915-157210 Gavleån, Gävle 306 Gavleån Gavleån
2 Nordre älv, Ormo SE642010-126900 Nordre älv, Ormo 1616 Nordre Älv Kustområde