SRK Hedströmmen

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Hedströmmens vattenförbund
SRK, Samordnad recipientkontroll
1980
-
Pågående
Västmanland
Dalarna
Örebro
2011-03-09 14:52
2015-04-27 13:47
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Bjursjön P1 SE663510-148837 Bjursjön P1 Bjursjön Norrström
2 Bjursjön P2 SE663522-148813 Bjursjön P2 Bjursjön Norrström
3 Bjursjön P3 SE663545-148852 Bjursjön P3 Bjursjön Norrström
4 Gärdsjöbo SE665215-147985 Gärdsjöbo HR 1 Norrström
5 Hedströmmen SE659515-151045 Grönö HR 6 Hedströmmen: mellan Galten/Mälaren och mynningen till Gisslarboån Norrström
6 Hedströmmen (nedströms Kolsva) SE660795-150250 Kolsva (Solbacken) HR 5 Hedströmmen: mellan Galten/Mälaren och mynningen till Gisslarboån Norrström
7 Långsvan SE661952-150127 Långsvan Långsvan Norrström
8 Långsvan SE662180-150065 Långsvan HS 4 Långsvan Norrström
9 Långsvan SE662218-150098 Långsvan Långsvan Norrström
10 Långsvan P1 SE662063-150083 Långsvan P1 Långsvan Norrström
11 Långsvan P2 SE662214-150075 Långsvan P2 Långsvan Norrström
12 Långsvan P3 SE662528-150096 Långsvan P3 Långsvan Norrström
13 Långsvan P4 SE662353-150073 Långsvan P4 Långsvan Norrström
14 Långvattnet SE664514-147072 Långvattnet Långvattnet Norrström
15 Långvattnet SE664535-147079 Långvattnet Långvattnet Norrström
16 Långvattnet SE664545-147060 Långvattnet HS 2 Långvattnet Norrström
17 Långvattnet SE664546-147051 Långvattnet Långvattnet Norrström
18 Långvattnet P1 SE664575-147045 Långvattnet P1 Långvattnet Norrström
19 Långvattnet P2 SE664385-147050 Långvattnet P2 Långvattnet Norrström
20 Långvattnet P3 SE664290-147065 Långvattnet P3 Långvattnet Norrström
21 Långvattnet P4 SE664230-147066 Långvattnet P4 Långvattnet Norrström
22 Nedra Malingsbosjön P4 SE664652-147950 Nedra Malingsbosjön P4 Norrström
23 Nedre Skärsjön P1 SE663366-148615 Nedre Skärsjön P1 Uggelforsån Norrström
24 Nedre Skärsjön P2 SE663402-158656 Nedre Skärsjön P2 Uggelforsån Norrström
25 Nedre Skärsjön P3 SE663351-148699 Nedre Skärsjön P3 Uggelforsån Norrström
26 Nedre Vättern SE662857-149111 Nedre Vättern Nedre Vättern Norrström
27 Nedre Vättern SE663100-149225 Nedre Vättern HS 3 Nedre Vättern Norrström
28 Nedre Vättern SE663335-149360 Nedre Vättern Nedre Vättern Norrström
29 Nedre Vättern P1 SE663107-149231 Nedre Vättern P1 Nedre Vättern Norrström
30 Nedre Vättern P2 SE663035-149189 Nedre Vättern P2 Nedre Vättern Norrström
31 Nedre Vättern P3 SE663158-149257 Nedre Vättern P3 Nedre Vättern Norrström
32 Nedre Vättern P5 SE663291-149356 Nedre Vättern P5 Nedre Vättern Norrström
33 Stora Kloten SE663775-147030 Stora Kloten HS 1 Stora Kloten Norrström
34 Stora Kloten SE663778-147047 Stora Kloten Stora Kloten Norrström
35 Stora Kloten SE663806-147102 Stora Kloten Stora Kloten Norrström
36 Stora Kloten SE663810-147115 Stora Kloten Stora Kloten Norrström
37 Stora Kloten P1 SE663776-147047 Stora Kloten P1 Stora Kloten Norrström
38 Stora Kloten P2 SE663846-147040 Stora Kloten P2 Stora Kloten Norrström
39 Stora Kloten P3 SE663897-147034 Stora Kloten P3 Stora Kloten Norrström
40 Stora Kloten P4 SE663955-147020 Stora Kloten P4 Stora Kloten Norrström
41 Stora Kloten P5 SE663771-147005 Stora Kloten P5 Stora Kloten Norrström

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 HR2 Uggelforsån SE662900-149005 HR2 Uggelforsån Uggelforsån Norrström
2 HR3 Grisnäs SE662800-159005 HR3 Grisnäs Hedströmmen: från Ånderns utlopp till Nedre Vättern Norrström
3 HR4 Gisslarboån SE661195-150050 HR4 Gisslarboån Gisslarboån: Sågdammen, Gisslarboån Norrström