RMÖ, Hallands län, GDP, Grundvatten påverkat av jordbruk och tätort

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Grundvattenkemi i källor, Hallands län, gemensamt delprogram, grundvatten påverkat av jordbruk och tätort
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Hallands län
RMÖ, Regional miljöövervakning
2008
-
Pågående
Halland
2012-04-03 14:55
2015-05-11 11:11
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Alfreds källa SE628901-132078 Alfreds källa Tylösand-Åled Nissan
2 Brantekälla SE625670-132679 Brantekälla Stensån
3 Bruket SE628020-133090 Bruket Genevadsån
4 Bussgård SE633165-130966 Bussgård Okome
5 Dalsgård SE632045-130691 Dalsgård Höstena Ätran
6 Fammarp SE628850-131341 Fammarp Kustområde
7 Hovgård SE629975-130965 Hovgård Kustområde
8 Höstena Källa SE632460-130820 Höstena Källa Höstena Ätran
9 Kittas källa SE626596-133174 Kittas källa Laholm Lagan
10 Långås mejeri SE632230-129640 Långås mejeri Kustområde
11 N. Öringe SE630800-131530 N. Öringe Suseån
12 Puke källor SE630082-133032 Puke källor Åled-Hyltebruk (Sennan) Nissan
13 Ramstorp SE635370-129040 Ramstorp Viskan
14 S. Hakestad SE632851-130503 S. Hakestad Ätran
15 SO Skedala SE628785-132765 SO Skedala Halmstad Fylleån
16 Sotaredalen SE637165-128463 Sotaredalen Kustområde
17 Sälla SE633032-130610 Sälla Sälla Ätran
18 Tjärbykällan SE627269-132973 Tjärbykällan Lagan
19 Åmot SE632410-133600 Åmot Åled-Hyltebruk (Torup) Nissan

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Evabygget SE626914-134275 Evabygget Knäred Lagan
2 Gallareds källa SE627684-132503 Gallareds källa Eldsbergaåsen Genevadsån
3 Ljunghemmen SE625724-133042 Ljunghemmen Östra Karup-Våxtorp Stensån
4 Stjärnarpskällan SE628175-132835 Stjärnarpskällan Eldsbergaåsen Fylleån
5 Ö Ränneslöv SE626150-133220 Ö Ränneslöv Skottorp-Ysby Lagan
6 Öja SE630287-133152 Öja Åled-Hyltebruk (Sennan) Nissan