SRK, Märstaåns vattensamverkan

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Medlemmar
Swedavia AB
AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad
SÅAB (Sigtuna Återvinning AB)
Sigtuna kommun - Miljö- och Hälsoskyddskontoret
Sigtuna kommun -VA-verket
Becker Industrial Coatings AB
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Märstaåns vattensamverkan
SRK, Samordnad recipientkontroll
2012
-
Pågående
Stockholm
2014-11-27 14:01
2019-07-02 15:06
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Halmsjöbäcken SE661422-161719 Halmsjöbäcken Mä4 Märstaån-Halmsjöbäcken Norrström
2 Kättstabäcken SE661424-161716 Kättstabäcken Mä5 Märstaån Norrström
3 Märstaån, mynning SE661127-161399 Märstaån, mynning AB15 Märstaån Norrström
4 Odensalabäcken SE661408-161656 Odensalabäcken Mä3 Märstaån-Odensalabäcken Norrström
5 Rosersbergsbäcken SE661198-161596 Rosersbergsbäcken Mä2 Märstaån-Rosersbergsbäcken Norrström

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Odensalabäcken, Norrbacka SE661471-161436 Norrbacka Mä6 Märstaån-Odensalabäcken Norrström