VER, Örebro län, Miljögifter

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Ej granskad
Miljögiftssamordning
Punktinsats
Länsstyrelsen i Örebro län
VER, Verifieringsövervakning
2008
-
Pågående
Örebro
2014-12-18 10:49
2020-05-22 10:10
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Arbogaån Frövi SE659434-147384 Arbogaån Frövi Arbogaån mellan Vedevågssjön och Väringen Norrström
2 Dammsjöns badplats, Stråssa SE662408-146630 Dammsjöns badplats, Stråssa Dammsjön Norrström
3 Frommestabäcken vid Ekeby SE656060-146950 Frommestabäcken vid Ekeby Frommestabäcken Norrström
4 Grecken norr SE660830-143960 Grecken norr Grecken, Malen och Lundsfjärden Göta älv
5 Hagbyån (nedströms Nora ARV) SE659958-145665 Hagbyån (nedströms Nora ARV) Hagbyån mellan Åsbosjön och Norasjön Norrström
6 Kölsjön utlo SE663672-146381 Kölsjön Kölsjön Norrström
7 Nordtjärnsälven-kvarnen SE665160-144002 Nordtjärnsälven-kvarnen Nordtjärnsälven från Silksbäckens utlopp till inloppet i Nittälven Norrström
8 Näsbygraven 334 SE656002-147091 Näsbygraven 334 Näsbygraven/Frogestabäcken Norrström
9 Torphyttebäcken 230 SE660807-146580 Torphyttebäcken Torphyttebäcken Norrström
10 Täljeån vid Almbro SE656399-146810 Täljeån vid Almbro Täljeån (Kvismare kanal) från Kumlaåns utlopp till Näsbygravens utlopp Norrström

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Albäcksån SE661438-146658 Albäcksån Albäcksån Norrström
2 Arbogaån nedströms Linde ARV SE660757-146890 Arbogaån nedströms Linde ARV Dalkarlshytteån (Arbogaån) mellan Stora Lindessjön och Björkasjön Norrström
3 Dammsjön, Stråssa SE662419-146662 Dammsjön, Stråssa Dammsjön Norrström
4 Djuphåla N. Hörken SE665893-145044 Djuphåla N. Hörken Norra Hörken Norrström
5 Ekershyttebäcken 1 SE652102-145619 Ekershyttebäcken 1 WA52586515 Motala ström
6 Ekershyttebäcken 2 SE652011-145748 Ekershyttebäcken 2 WA53671731 Motala ström
7 Garhytteån SE663517-145955 Garhytteån Garhytteån Norrström
8 Haddeboån (Nedre dammen) SE653043-147863 Haddeboån (Nedre dammen) Haddeboån mellan Glottrabäcken och Avern Motala ström
9 Haddeboån (Övre dammen) SE653066-147839 Haddeboån (Övre dammen) Haddeboån mellan Glottrabäcken och Avern Motala ström
10 Hagbyån (Norasjöns utlopp) SE660144-145996 Hagbyån (Norasjöns utlopp) Järleån/Dyltaån Norrström
11 Hagbyån (Skjutbanan) SE659949-145304 Hagbyån (Skjutbanan) Hagbyån från inloppet av Åsbobergsbäcken till Åsbosjön Norrström
12 Hagbyån (uppströms Nora ARV) SE659991-145623 Hagbyån (uppströms Nora ARV) Hagbyån mellan Åsbosjön och Norasjön Norrström
13 Hagbyån (Vikerns utlopp) SE659872-145236 Hagbyån (Vikerns utlopp) Hagbyån från Vikern till inloppet från Åsbobergsbäcken Norrström
14 Hagbyån (Åsbosjöns utlopp) SE660001-145485 Hagbyån (Åsbosjöns utlopp) Hagbyån mellan Åsbosjön och Norasjön Norrström
15 Hammarskogsån SE662006-146020 Hammarskogsån Hammarskogsån mellan Gränsjön och Råsvalen Norrström
16 Hammarskogsån nedströms SE662007-146021 Hammarskogsån nedströms Hammarskogsån mellan Gränsjön och Råsvalen Norrström
17 Hammarskogsån uppströms SE662367-145826 Hammarskogsån uppströms Hammarskogsån mellan Gränsjön och Råsvalen Norrström
18 Hjortkvarnsån SE653057-147856 Hjortkvarnsån Haddeboån mellan Glottrabäcken och Avern Motala ström
19 Hyttdammen, mitt SE662814-144390 Hyttdammen, mitt Lankälven Norrström
20 Hyttdammen, norra SE662819-144394 Hyttdammen, norra Lankälven Norrström
21 Hyttdammen, södra SE662804-144382 Hyttdammen, södra Lankälven Norrström
22 Hyttälven 1 SE663228-142311 Hyttälven 1 WA81854659 Göta älv
23 Hyttälven 2 SE663246-142359 Hyttälven 2 WA81854659 Göta älv
24 Högforsälven 1 SE665181-145520 Högforsälven 1 Högforsälven mellan Södra Hörken och Björken Norrström
25 Högforsälven 2 SE664876-145319 Högforsälven 2 Högforsälven mellan Södra Hörken och Björken Norrström
26 Hörken Kanal SE665786-145313 Hörken Kanal WA17971663 Norrström
27 Hörksälven SE665290-145083 Hörksälven Hörksälven ner till Kumla älvs utlopp Norrström
28 Jönshyttebäcken SE662426-146346 Jönshyttebäcken Jönshyttebäcken Norrström
29 Kvismare kanal SE656276-147193 Kvismare kanal Täljeån (Kvismare kanal) från Näsbygravens utlopp till Hammarsåns utlopp Norrström
30 Laxån (Nedre dammen) SE654288-143121 Laxån (Nedre dammen) Laxån från V Laxsjön med utlopp i Svartån vid Ågrena Norrström
31 Laxån (Övre dammen) SE654198-143185 Laxån (Övre dammen) Laxån från V Laxsjön med utlopp i Svartån vid Ågrena Norrström
32 Lerkesån SE659818-145598 Lerkesån Kvarnbäcken-Lerkesån Norrström
33 Lillån från Lången Rynninge SE657320-146785 Lillån från Lången Rynninge Lillån från Lången Norrström
34 Mogruvälven, Skrikarhyttan SE659259-144807 Mogruvälven, Skrikarhyttan Mogruvälven från St Ryggsjön till Venaån Norrström
35 Mogruvälven, Vikersvik SE659380-144677 Mogruvälven, Vikersvik Mogruvälven mellan Venaån och Vikern Norrström
36 Möckeln SE657088-142355 Möckeln Möckeln Göta älv
37 Möckeln, Timsälvens mynning SE657879-142838 Möckeln, Timsälvens mynning Möckeln Göta älv
38 Nittälven, Brattforsen SE665203-144180 Nittälven, Brattforsen Nittälven ner till Nordtjärnsälvens utlopp Norrström
39 Nittälven, Dansarbacken SE664387-144395 Nittälven, Dansarbacken Nittälven Norrström
40 Nittälven, Kolbron SE664039-144558 Nittälven, Kolbron Nittälven Norrström
41 Nittälven, S Kvarnbäcken SE665333-144220 Nittälven, S Kvarnbäcken Nittälven ner till Nordtjärnsälvens utlopp Norrström
42 Nittälven, Uvbergsbron SE664863-144349 Nittälven, Uvbergsbron Nittälven Norrström
43 Norra Hörken (Vattenverket) SE665908-145190 Utlopp N. Hörken Norra Hörken Norrström
44 Norrsjön djuphål mitt SE663284-146161 Norrsjön djuphål mitt Norrsjön Norrström
45 Nätsjöbäcken SE663938-142413 Nätsjöbäcken Nätsjöbäcken Göta älv
46 Referenssjö (Limmingsjön), djuphåla SE660857-142660 Referenssjö, djuphåla Limmingssjön Göta älv
47 Rågrecken SE660871-144324 Rågrecken Rågrecken Göta älv
48 Råsvalens utflöde SE661058-146717 Råsvalens utflöde Arbogaån mellan Råsvalen och Stora Lindessjön Norrström
49 Rönnesån 1 SE653344-145605 Rönnesån 1 Rönnesån från St Axsjön till inloppet i Skyllbergsån Motala ström
50 Rönnesån 2 SE653604-145423 Rönnesån 2 Rönnesån från St Axsjön till inloppet i Skyllbergsån Motala ström
51 Skagersholmsån SE653776-141849 Skagersholmsån Skagersholmsån Göta älv
52 Skyllbergsån 1 SE653362-145323 Skyllbergsån 1 Skyllbergsån mellan Rönnesån och Åmmelången Motala ström
53 Skyllbergsån 2 SE653653-145309 Skyllbergsån 2 Skyllbergsån mellan Östersjön och Rönnesån Motala ström
54 Skärhyttetjärnen SE660270-143740 Skärhyttetjärnen Skärhyttetjärnen Göta älv
55 Smygarebäcken SE659856-145526 Smygarebäcken Smygarebäcken, Ämten till inloppet i Åsbosjön Norrström
56 St Lindessjöns mitt SE660741-146725 St Lindessjöns mitt Stora Lindessjön Norrström
57 St Lindessjöns utlopp (djuphåla) SE660759-146758 St Lindessjöns utlopp (djuphåla) Stora Lindessjön Norrström
58 Stor-Sången SE663238-142456 Stor-Sången Stor-Sången Göta älv
59 Storån SE663082-146370 Storån Storån mellan Kölsjöån och Sörsjön Norrström
60 Storån nedströms SE662172-146225 Storån nedströms Storån mellan Sörsjön och Råsvalen Norrström
61 Storån Uppströms SE662784-146433 Storån Uppströms Storån mellan Sörsjön och Råsvalen Norrström
62 Storån, Storå SE662163-146227 Storån, Storå Storån mellan Sörsjön och Råsvalen Norrström
63 Svartälven SE663068-142714 Svartälven Svartälven mellan Hällefors och Torrvarpen Göta älv
64 Svartälven Hällefors SE662616-142667 Svartälven Hällefors Svartälven mellan Hällefors och Torrvarpen Göta älv
65 Södra Hörken (Badplatsen) SE665763-145373 Södra Hörken (Badplatsen) Södra Hörken Norrström
66 Södra Hörken (Campingbryggorna) SE665793-145355 Södra Hörken (Campingbryggorna) Södra Hörken Norrström
67 Södra Hörken (Djuphåla) SE665766-145482 Södra Hörken (Djuphåla) Södra Hörken Norrström
68 Södra Hörken (Koviken) SE665754-145386 Södra Hörken (Koviken) Södra Hörken Norrström
69 Södra Hörken (Koviken-djupare) SE665756-145388 Södra Hörken (Koviken-djupare) Södra Hörken Norrström
70 Södra Hörken (Lerviken) SE665799-145341 Södra Hörken (Lerviken) Södra Hörken Norrström
71 Södra Hörken, Koviken SE665752-145385 Södra Hörken, Koviken Södra Hörken Norrström
72 Södra Hörken, Lerviken SE665800-145342 Södra Hörken, Lerviken Södra Hörken Norrström
73 Sörsjön djuphåla mitt SE662931-146478 Sörsjön djuphåla mitt Sörsjön Norrström
74 Timsälven SE658070-142745 Timsälven Timsälven inlopp i Möckeln Göta älv
75 Torphyttebäcken 1 (Hidingen) SE660900-146535 Torphyttebäcken 1 (Hidingen) Torphyttebäcken Norrström
76 Torphyttebäcken 2 (Industriområde) SE661045-146413 Torphyttebäcken 2 (Industriområde) Torphyttebäcken Norrström
77 Torphyttebäcken 3 (Utloppet) SE660778-146660 Torphyttebäcken 3 (Utloppet) Torphyttebäcken Norrström
78 Vargkröksbäcken, Skärhyttan SE660296-143753 Vargkröksbäcken, Skärhyttan WA20573215 Göta älv
79 Vattendrag, Mårdshyttan SE661540-145863 Vattendrag, Mårdshyttan WA11723133 Norrström
80 Verkabro SE652232-145430 Verkabro WA11606257 Motala ström
81 Västra Laxsjön SE653463-143239 Västra Laxsjön Västra Laxsjön Norrström
82 Åsbobergsbäcken SE660080-145292 Åsbobergsbäcken Ringshyttebäcken mellan Bälgsjön och Hagbyån Norrström
83 Åsbosjön SE660033-145413 Åsbosjön Åsbosjön Norrström
84 Örlingen SE663937-142407 Örlingen Örlingen Göta älv