Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Nordtjärnsälven från Silksbäckens utlopp till inloppet i Nittälven (WA69260234)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Nordtjärnsälven från Silksbäckens utlopp till inloppet i Nittälven (WA69260234)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Nordtjärnsälven från Silksbäckens utlopp till inloppet i Nittälven (WA69260234)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Nordtjärnsälven från Silksbäckens utlopp till inloppet i Nittälven (WA69260234)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2016-12-14 16:18 av Länsstyrelsen i Örebro län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Örebro - 18
Kommun
Hällefors - 1863
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Borsån
Startår
1982
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6649057
SWEREF99 TM Östlig: 484943

RT 90 2,5 gon V - X: 6651546
RT 90 2,5 gon V - Y: 1439983

WGS84 Latitud: 59,9785935258579
WGS84 Longitud: 14,7302287630789

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KEU, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Pp117 Nordtjärnsälven-kvarnen
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Nordtjärnsälven-kvarnen
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Nordtjärnsälven-kvarnen
VER, Örebro län, Miljögifter Metaller i vattendrag, Nittälven och Nordtjärnsälven Nordtjärnsälven-kvarnen
VER, Örebro län, Miljögifter Metaller i sediment, Nittälven och Nordtjärnsälven Nordtjärnsälven-kvarnen

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna   En gång 2007 2007

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KEU, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden   6 gånger per år 1982 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Vattenfärg 6 gånger per år 1982 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   5 gånger per år 2016 2017
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 5 gånger per år 2016 2017
VER, Örebro län, Miljögifter Metaller i vattendrag, Nittälven och Nordtjärnsälven Näringsämnen   5 gånger per år 2016 2017
VER, Örebro län, Miljögifter Metaller i vattendrag, Nittälven och Nordtjärnsälven Näringsämnen Järn 5 gånger per år 2016 2017
VER, Örebro län, Miljögifter Metaller i vattendrag, Nittälven och Nordtjärnsälven Näringsämnen Mangan 5 gånger per år 2016 2017
VER, Örebro län, Miljögifter Metaller i vattendrag, Nittälven och Nordtjärnsälven Näringsämnen Kisel 5 gånger per år 2016 2017
VER, Örebro län, Miljögifter Metaller i vattendrag, Nittälven och Nordtjärnsälven Prioriterade ämnen   5 gånger per år 2016 2017
VER, Örebro län, Miljögifter Metaller i vattendrag, Nittälven och Nordtjärnsälven Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar 5 gånger per år 2016 2017
VER, Örebro län, Miljögifter Metaller i vattendrag, Nittälven och Nordtjärnsälven Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 5 gånger per år 2016 2017
VER, Örebro län, Miljögifter Metaller i vattendrag, Nittälven och Nordtjärnsälven Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 5 gånger per år 2016 2017
VER, Örebro län, Miljögifter Metaller i vattendrag, Nittälven och Nordtjärnsälven Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 5 gånger per år 2016 2017
VER, Örebro län, Miljögifter Metaller i sediment, Nittälven och Nordtjärnsälven Prioriterade ämnen   En gång 2016 2016
VER, Örebro län, Miljögifter Metaller i sediment, Nittälven och Nordtjärnsälven Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar En gång 2016 2016
VER, Örebro län, Miljögifter Metaller i sediment, Nittälven och Nordtjärnsälven Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar En gång 2016 2016
VER, Örebro län, Miljögifter Metaller i sediment, Nittälven och Nordtjärnsälven Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar En gång 2016 2016
VER, Örebro län, Miljögifter Metaller i sediment, Nittälven och Nordtjärnsälven Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar En gång 2016 2016
VER, Örebro län, Miljögifter Metaller i sediment, Nittälven och Nordtjärnsälven Näringsämnen   En gång 2016 2016
VER, Örebro län, Miljögifter Metaller i sediment, Nittälven och Nordtjärnsälven Näringsämnen Mangan En gång 2016 2016
KEU, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden   6 gånger per år 1982 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden Konduktivitet 6 gånger per år 1982 -
VER, Örebro län, Miljögifter Metaller i vattendrag, Nittälven och Nordtjärnsälven Särskilda förorenande ämnen   5 gånger per år 2016 2017
VER, Örebro län, Miljögifter Metaller i vattendrag, Nittälven och Nordtjärnsälven Särskilda förorenande ämnen Arsenik 5 gånger per år 2016 2017
VER, Örebro län, Miljögifter Metaller i vattendrag, Nittälven och Nordtjärnsälven Särskilda förorenande ämnen Krom 5 gånger per år 2016 2017
VER, Örebro län, Miljögifter Metaller i vattendrag, Nittälven och Nordtjärnsälven Särskilda förorenande ämnen Zink 5 gånger per år 2016 2017
VER, Örebro län, Miljögifter Metaller i vattendrag, Nittälven och Nordtjärnsälven Särskilda förorenande ämnen Koppar 5 gånger per år 2016 2017
VER, Örebro län, Miljögifter Metaller i sediment, Nittälven och Nordtjärnsälven Särskilda förorenande ämnen   En gång 2016 2016
VER, Örebro län, Miljögifter Metaller i sediment, Nittälven och Nordtjärnsälven Särskilda förorenande ämnen Arsenik En gång 2016 2016
VER, Örebro län, Miljögifter Metaller i sediment, Nittälven och Nordtjärnsälven Särskilda förorenande ämnen Zink En gång 2016 2016
VER, Örebro län, Miljögifter Metaller i sediment, Nittälven och Nordtjärnsälven Särskilda förorenande ämnen Krom En gång 2016 2016
VER, Örebro län, Miljögifter Metaller i sediment, Nittälven och Nordtjärnsälven Särskilda förorenande ämnen Koppar En gång 2016 2016
KEU, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning   6 gånger per år 1982 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning pH 6 gånger per år 1982 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet 6 gånger per år 1982 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   4 gånger vart sjätte år 2014 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Oorganiskt aluminium 4 gånger vart sjätte år 2014 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Totalaluminium 4 gånger vart sjätte år 2014 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 4 gånger vart sjätte år 2014 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 4 gånger vart sjätte år 2014 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 4 gånger vart sjätte år 2014 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 4 gånger vart sjätte år 2014 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   5 gånger per år 2016 2017
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 5 gånger per år 2016 2017
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 5 gånger per år 2016 2017
VER, Örebro län, Miljögifter Metaller i vattendrag, Nittälven och Nordtjärnsälven Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   5 gånger per år 2016 2017
VER, Örebro län, Miljögifter Metaller i vattendrag, Nittälven och Nordtjärnsälven Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Totalaluminium 5 gånger per år 2016 2017
VER, Örebro län, Miljögifter Metaller i vattendrag, Nittälven och Nordtjärnsälven Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Barium 5 gånger per år 2016 2017
VER, Örebro län, Miljögifter Metaller i vattendrag, Nittälven och Nordtjärnsälven Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kobolt 5 gånger per år 2016 2017
VER, Örebro län, Miljögifter Metaller i vattendrag, Nittälven och Nordtjärnsälven Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 5 gånger per år 2016 2017
VER, Örebro län, Miljögifter Metaller i vattendrag, Nittälven och Nordtjärnsälven Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Molybden 5 gånger per år 2016 2017
VER, Örebro län, Miljögifter Metaller i vattendrag, Nittälven och Nordtjärnsälven Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 5 gånger per år 2016 2017
VER, Örebro län, Miljögifter Metaller i vattendrag, Nittälven och Nordtjärnsälven Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Strontium 5 gånger per år 2016 2017
VER, Örebro län, Miljögifter Metaller i vattendrag, Nittälven och Nordtjärnsälven Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Vanadin 5 gånger per år 2016 2017
VER, Örebro län, Miljögifter Metaller i sediment, Nittälven och Nordtjärnsälven Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   En gång 2016 2016
VER, Örebro län, Miljögifter Metaller i sediment, Nittälven och Nordtjärnsälven Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Torrsubstans, TS En gång 2016 2016
VER, Örebro län, Miljögifter Metaller i sediment, Nittälven och Nordtjärnsälven Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kobolt En gång 2016 2016
VER, Örebro län, Miljögifter Metaller i sediment, Nittälven och Nordtjärnsälven Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Vanadin En gång 2016 2016
VER, Örebro län, Miljögifter Metaller i sediment, Nittälven och Nordtjärnsälven Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Totalsvavel En gång 2016 2016

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningKEU, Örebro länFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenVattenfärg
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
VER, Örebro län, MiljögifterPrioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenKvicksilver och kvicksilverföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenZink
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro länNäringsämnenTotalfosfor
Operativ övervakningRMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro länNäringsämnenTotalfosfor