SCR, Norrbottens län, screeningundersökningar

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Regional förtätning av det nationella screeningprogrammet
Ej granskad
Miljögiftssamordning
Löpande program
Länsstyrelsen i Norrbottens Län
SCR, Screening
2008
-
Pågående
Norrbotten
2015-01-22 08:47
2023-03-03 11:56
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Lina älv nedströms Sakajoki SE745494-172366 532/Lina älv Nedströms Sakajoki Lina älv Kalixälven
2 Lina älv-Kirunavägen SE745574-172119 527/Lina älv Kirunavägen Lina älv Kalixälven
3 Liukattijoki nedströms SE751632-171885 Liukattijoki ("SVA86") Liukattijoki Torneälven
4 Luossajärvi norra, utskov SE753811-168308 Luossajärvi Luossajärvi Torneälven
5 Sangis småbåtshamn, nedströms reningsverket SE732627-185056 Sangisälven Sangisälven Sangisälven
6 Svartholmskanalen, Vid Skurholmsfjärdens utlopp vid Malmudden, före första landsvägsbron SE729040-179338 Skurholmsfjärden Skurholmsfjärdens utlopp Skurholmsfjärden Kustområde
7 Torne älv, nedströms reningsverket Haparanda SE732392-187981 To 5 Torneälvens mynning Torneälven Torneälven
8 Utlopp Mettä Rakkurijärvi SE752881-168413 Mettä Rakkurijärvi Rakkurijoki Kalixälven
9 Vassara älv, referenspunkt uppströms SE745408-171727 525/Vassara älv uppströms Leipojoki Vassaraälven Kalixälven
10 Vassaraälv, vid stenbron SE745464-172127 526/Vassara älv vid stenbron Vassaraälven Kalixälven
11 Yttre Lulefjärden SE728992-179324 Yttre Lulefjärden Yttre Lulefjärden Yttre Lulefjärden Havet

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 "Bredviksbäcken" SE726275-176037 Hällbäcken ("Bredviksbäcken") Piteå WA99756283 Kustområde
2 Arvidsjaursjön SE727932-166108 Arvidsjaursjön Arvidsjaursjön Byskeälven
3 Bergbäcken SE745894-171477 Bergbäcken Kaavajoki ns reningsverket Bergbäcken Kalixälven
4 Bodträsket SE731544-176895 Bodträsket Bodträsket Luleälven
5 Borgforsälven SE728074-173831 Borgforsälven Borgforsälven Piteälven
6 Bredviksberget SE726428-175897 Bredviksbergets recipient WA99756283 Kustområde
7 Finnijoki SE743450-181892 Finnijoki Teurajoki Teurajoki Kalixälven
8 Harrbäcken SE728918-179986 Harrbäcken Harrbäcken Kustområde
9 Hertsöfjärden, Gräsörenbron SE728865-179854 Inre Hertsöfjärden Inre Hertsöfjärden Ligger utanför HARO
10 Holmsundet SE729565-179125 Sellingsundet Sellingsundet/Holmsundet Kustområde
11 Inre Lulefjärden SE729137-179086 Inre Lulefjärden Inre Lulefjärden Ligger utanför HARO
12 Kaavajoki, utloppet Lina älv SE745572-172101 Kaavajoki ns flygplatsen Kaavajoki Kalixälven
13 Kalix älv SE732407-183605 Kalix älv Kalixälven
14 Korsträskbäcken SE729428-173363 Korsträskbäcken Korsträskbäcken Piteälven
15 Lakabäcken SE731201-179640 Lakabäcken Lakabäcken Kustområde
16 Linaälven SE746112-171453 Linaälven Lina älv Kalixälven
17 Luossajoki, E10-bron SE753495-169350 Luossajoki Luossajoki Torneälven
18 Lörbäcken SE731585-178111 Lörbäcken Lörbäcken Altersundet
19 Nylandsbäcken SE731356-176972 Svartbyträsket Luleälven
20 Pahtajoki nedan flygplatsen SE753463-169312 Pahtajoki Pahtajoki Torneälven
21 Sattajoki SE746359-182833 Sattajoki Sattajoki Torneälven
22 Sinksundet SE729502-179432 Sinksundet Björsbyfjärden / Björkskatafjärden Kustområde
23 Skurholmsfjärden SE729071-179365 Skurholmsfjärden Skurholmsfjärden Kustområde
24 Storbäcken Gammelstad SE729755-178365 Storbäcken Gammelstan Storbäcken Luleälven
25 Svartbyträskbäcken SE731535-176902 Svartbyträskbäcken Svartbyträskbäcken Luleälven
26 Svartbyträsket SE731524-176970 Svartbyträsket Svartbyträsket Luleälven
27 Syväjoki SE745022-179236 Syväjoki, Kainulasjärvi Syväjoki Kalixälven
28 Sågbäcken SE728283-165371 Sågbäcken Sågbäcken Byskeälven
29 Särkijärvi utlopp SE738822-184883 Utlopp Särkijärvi WA45591805 Torneälven
30 Tuollujoki SE753522-169356 Tuollujoki Tuollujoki Torneälven
31 Töreälven SE732913-181041 Töreälven Töreälven Töreälven
32 Vitån SE732191-180484 Vitån Vitån Vitån
33 Västra Ringlet SE728202-165501 Västra Ringlet Västra Ringlet Byskeälven
34 Åkerselsbäcken SE731461-170048 Åkerselsbäcken Åkerselbäcken Piteälven