SCR, Norrbottens län, screeningundersökningar

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Regional förtätning av det nationella screeningprogrammet
Ej granskad
Miljögiftssamordning
Löpande program
Länsstyrelsen i Norrbottens Län
SCR, Screening
2008
-
Pågående
Norrbotten
2015-01-22 08:47
2019-06-28 13:23
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Yttre Lulefjärden SE728992-179324 Yttre Lulefjärden Yttre Lulefjärden Yttre Lulefjärden Havet

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Bergbäcken SE745894-171477 Bergbäcken Bergbäcken Bergbäcken Kalixälven
2 Bredviksberget SE726428-175897 Bredviksbergets recipient Bredviksbergets recipient WA99756283 Kustområde
3 Harrbäcken SE728918-179986 Harrbäcken Harrbäcken Harrbäcken Kustområde
4 Hertsöfjärden, Gräsörenbron SE728865-179854 Hertsöfjärden Hertsöfjärden Inre Hertsöfjärden Ligger utanför HARO
5 Kaavajoki, utloppet Lina älv SE745572-172101 Kaavajoki Kaavajoki Kaavajoki Kalixälven
6 Luossajoki, E10-bron SE753495-169350 Luossajoki Luossajoki Luossajoki Torneälven
7 Nylandsbäcken SE731356-176972 Svartbyträsket Svartbyträsket Luleälven
8 Sinksundet SE729502-179432 Sinksundet Sinksundet Björsbyfjärden / Björkskatafjärden Kustområde
9 Skurholmsfjärden SE729071-179365 Skurholmsfjärden Skurholmsfjärden Skurholmsfjärden Kustområde
10 Åkerselsbäcken SE731461-170048 Åkerselsbäcken Åkerselsbäcken Åkerselbäcken Piteälven