RMÖ, Bekämpningsmedel i vattendrag, Södermanlands län

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Provtagning av vattendrag för analys av bekämpningsmedel.
Ej granskad
Miljögiftssamordning
Länsstyrelsen i Södermanlands län
RMÖ, Regional miljöövervakning
2010
2012
Avslutat
Södermanland
2015-02-16 09:14
2015-02-16 09:18
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Björksundsbäcken SE651985-158506 Björksundsbäcken Björksundsbäcken Sibbostäk till Sibbofjärden Kustområde
2 Ramstaån, K28 SE654487-153879 Ramstaån Ramstaån Flodaån-Ramstaån Nyköpingsån

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Aspån, Gimmersta SE655515-151466 Aspån Aspån Aspån - nedre del Norrström
2 Gärsån SE655516-151111 Gärsån Gärsån Gärsån Norrström
3 Kilaån, Kastalruinen SE651367-156673 Kilaån Kilaån Kilaån (Tuna-Nyköping) Kilaån
4 Kälbroån SE657251-154092 Kälbroån Kälbroån Kälbroån Norrström
5 Långsjöbäcken, Sundby SE652797-157468 Långsjöbäcken Långsjöbäcken Långsjöbäcken Svärtaån