VER, Hallands län, Bekämpningsmedel 2009-2012

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Undersökningar av bekämpningsmedel i vattendrag 2009-2012.
Ej granskad
Miljögiftssamordning
Punktinsats
VER, Verifieringsövervakning
2009
2012
Avslutat
Halland
2015-02-24 16:08
2015-05-11 13:08
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Edenbergaån, Lögnäs SE626459-132662 Edenbergaån, Lögnäs Edenbergaån (Mynningen-Långavadsbäcken) Lagan
2 Hovmanneån, utlopp SE637346-127881 Hovmanneån, utlopp Hovmanneån Kustområde
3 Menlösabäcken, Veka SE626060-132745 Menlösabäcken, Veka Menlösabäcken Lagan
4 Nyrebäcken, Prins Bertils stuga SE628534-131170 Nyrebäcken RMÖ Nyrebäcken Kustområde
5 Trönningeån, nedan Kistingebäcken SE628119-132296 Trönningeån, nedan Kistingebäcken Trönningeån Fylleån

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Himleån, nedan Munkån SE634061-128553 Himleån, nedan Munkån Himleån (Mynningen-Spånggårdsbäcken) Himleån
2 Långavadsbäcken, Edenberga gård SE626366-132967 Långavadsbäcken Långavadsbäcken Lagan
3 Nyrebäcken 1 SE628578-131308 Nyrebäcken 1 Nyrebäcken Kustområde
4 Nyrebäcken 2 SE628535-131264 Nyrebäcken 2 Nyrebäcken Kustområde
5 Nyrebäcken 3 SE628518-131228 Nyrebäcken 3 Nyrebäcken Kustområde
6 Ramsjökanalen, Börs SE632278-129082 Ramsjökanalen, Börs Ramsjökanalen Kustområde
7 Skintan, ned stugby SE629132-130934 Skintan, ned stugby Skintan Kustområde
8 Smedjeån, Åmot SE626910-132542 Smedjeån, Åmot Smedjeån (Mynningen-Edenbergaån) Lagan
9 Söderån, Stäme SE626185-133909 Söderån, Stäme Edenbergaån-Söderån (Norrån-källorna) Lagan