SRK, Göta älv, specialundersökningar

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förvaltningscykel 4 (2022-2027)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Vattenvårdsförbundet utför specialundersökningar inom den samordnade recipientkontrollen. Tillexempel görs en limnologisk undersökning i Anten och Mjörn vart 10 år. Då undersöks bland annat växtplankton, makrofyter, nätprovfiske, kvicksilver och PFOS i gädda och aborre samt metaller och miljögifter i sediment.
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Göta älvs Vattenvårdsförbund
SRK, Samordnad recipientkontroll
2015
-
0
Västra Götaland
2019-02-15 13:57
2020-09-22 13:28
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Anten SE643606-130290 Anten AS Anten Göta älv
2 Anten SE644163-130456 Anten AN Anten Göta älv
3 GÄV 1 SE640194-126512 Rivö fjord nord Ligger utanför HARO
4 GÄV 2 SE642667-127719 Göta älv - Älvängen till förgreningen med Nordre älv Ligger utanför HARO
5 Mjörn SE642320-130020 Mjörn ME Mjörn Göta älv

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Anten, litoral SE643485-130194 Anten, litoral AL Anten Göta älv
2 Anten, profundal SE644125-130443 Anten, profundal AN Anten Göta älv
3 Anten, sublitoral SE643650-130208 Anten, sublitoral AU Anten Göta älv
4 Mjörn SE642849-129932 Mjörn MB Mjörn Göta älv
5 Mjörn, litoral SE642258-130037 Mjörn, litoral ML Mjörn Göta älv
6 Mjörn, profundal SE642752-130252 Mjörn, profundal MA Mjörn Göta älv
7 Mjörn, Sjövik SE642542-129677 Mjörn, Sjövik MS Mjörn Göta älv
8 Mjörn, sublitoral SE642235-130000 Mjörn, sublitoral MU Mjörn Göta älv
9 Mjörn, Öjaredsviken SE641775-129652 Mjörn, Öjeredsviken Mjörn Göta älv
10 Östra Nedsjön, djuphåla SE640432-130339 Östra nedsjön, djuphåla Östra Nedsjön Göta älv
11 Östra Nedsjön, sedimentkemi SE640397-130349 Östra Nedsjön, sedimentkemi Östra Nedsjön Göta älv