SCR, Hallands län, Miljögifter

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förvaltningscykel 4 (2022-2027)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Screeningundersökningar på miljögifter som genomförs av Länsstyrelsen i Hallands län. Undersökningarna ger information om kemiska ämnen som kan medföra hälso- och miljöproblem. Resultaten från undersökningarna bidrar till underlag för uppföljning av miljökvalitetsnormer, miljökvalitetsmål och planering av framtida miljögiftsövervakning, men kan även ligga till grund för beslut om åtgärder rörande kemikalieanvändning. Undersökningarna kan vara samordade med andra aktörer t.ex. nationella myndigheter, andra länsstyrelser eller tillsammans med vattenråd. Motiv för att inkludera ett ämne i screeningen är t.ex. att det används i stor omfattning och att det prioriteras och uppmärksammas i olika internationella sammanhang. Sker screeningen samordnat med nationella myndigheter bidrar den till att åskådliggöra geografiska skillnader av miljögiftsbelastningen i Sverige.
Läs mer
Ej granskad
Sötvatten
Punktinsats
Länsstyrelsen i Hallands län
RMÖ, Regional miljöövervakning
VER, Verifieringsövervakning
SCR, Screening
2019
-
Pågående
Halland
2019-08-08 15:17
2019-08-08 16:41
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Fylleån Marbäck (dammens utlopp) SE628995-133056 Fylleån, Marbäck 6. Fylleån, Marbäck Fylleån (Mynningen-Brearedssjön) Fylleån
2 Nissan Halmstad SE628877-132040 Nissan, Halmstad, slottsmöllan 4. Nissan, Halmstad, slottsmöllan Nissan (Slottsmöllan-Teglabäcken) Nissan
3 Nissan, nedstr Oskarström SE629860-132710 Nissan, Oskarström 3. Nissan, Oskarström Nissan (Sännan-Oskarström) Nissan
4 Nissan, Spångbron SE631760-133582 Nissan, Rydöbruk Spångbron 2. Nissan, Rydöbruk Spångbron Nissan (Kilan-Rydöbruk) Nissan
5 Trönningeån, nedan Kistingebäcken SE628119-132296 Trönningeån, nd Kistingebäcken 5. Trönningeån, nd Kistingebäcken Trönningeån Fylleån

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Nissan, Jacobs sjö inloppskanal SE632190-134308 Nissan, Hylte, Jakobs sjö 1. Nissan, Hylte, Jakobs sjö WA16694590 Nissan
2 Suseån, Berte kvarn SE630658-130951 Suseån - Slöinge 7. Suseån - Slöinge Suseån Suseån
3 Vinån, västra grenen, Sibbarp SE632598-130283 Vinån västra grenen, Sibbarp 8. Vinån västra grenen, Sibbarp Vinån (västra grenen) Ätran