Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Lommabukten (WA81342479)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Lommabukten (WA81342479)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Lommabukten (WA81342479)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Lommabukten (WA81342479)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:12 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2016-04-12 13:46 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Kust
Län
Skåne - 12
Kommun
Lomma - 1262
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Havet - SE00
Åtgärdsområde
Öresund
Startår
1996
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6168969
SWEREF99 TM Östlig: 376353

RT 90 2,5 gon V - X: 6172538
RT 90 2,5 gon V - Y: 1325624

WGS84 Latitud: 55.65083333
WGS84 Longitud: 13.035

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Växtplankton ÖVF 4:11 ÖVF 4:11
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Bottenfauna ÖVF 4:11 ÖVF 4:11
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Hydrografi & Närsalter ÖVF 4:11 ÖVF 4:11
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Miljögifter i sediment ÖVF 4:11 ÖVF 4:11

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Växtplankton Växtplankton   13 till 20 gånger per år 1999 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Växtplankton Växtplankton Klorofyll a 13 till 20 gånger per år 1999 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Bottenfauna Bottenfauna   1 gång per år 1999 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Hydrografi & Närsalter Syrgasförhållanden   13 till 20 gånger per år 1999 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Hydrografi & Närsalter Syrgasförhållanden Syrgas 13 till 20 gånger per år 1999 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Hydrografi & Närsalter Ljusförhållanden   13 till 20 gånger per år 1999 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Hydrografi & Närsalter Ljusförhållanden Siktdjup 13 till 20 gånger per år 1999 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Hydrografi & Närsalter Temperaturförhållande   13 till 20 gånger per år 1999 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Hydrografi & Närsalter Temperaturförhållande Temperatur 13 till 20 gånger per år 1999 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen   Var sjätte år 2005 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar Var sjätte år 2005 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar Var sjätte år 2005 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Naftalen Var sjätte år 2005 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Benso(a)pyrene Var sjätte år 2005 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Polyaromatiska kolväten (PAH) Var sjätte år 2005 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Dioxiner och dioxinlika föreningar Var sjätte år 2005 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar Var sjätte år 2005 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Fluoranten Var sjätte år 2005 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Antracen Var sjätte år 2005 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Benso(g,h,i)perylen Var sjätte år 2005 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Indeno(1,2,3-cd)pyren Var sjätte år 2005 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Benso(b)fluoranten Var sjätte år 2005 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Benso(k)fluoranten Var sjätte år 2005 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Hydrografi & Närsalter Näringsämnen   13 till 20 gånger per år 1999 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Hydrografi & Närsalter Näringsämnen Totalfosfor 13 till 20 gånger per år 1999 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Hydrografi & Närsalter Näringsämnen Totalkväve 13 till 20 gånger per år 1999 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Hydrografi & Närsalter Näringsämnen Ammonium 13 till 20 gånger per år 1999 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Hydrografi & Närsalter Näringsämnen TOC 13 till 20 gånger per år 1999 1996
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Hydrografi & Närsalter Näringsämnen Kisel 13 till 20 gånger per år 1996 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Hydrografi & Närsalter Näringsämnen Partikulärt organiskt kol 13 till 20 gånger per år 1997 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Hydrografi & Närsalter Näringsämnen Partikulärt organiskt kväve 13 till 20 gånger per år 1997 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Hydrografi & Närsalter Näringsämnen Fosfat 13 till 20 gånger per år 1999 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Hydrografi & Närsalter Näringsämnen Nitrat + nitrit 13 till 20 gånger per år 1999 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Hydrografi & Närsalter Salthaltsförhållanden   13 till 20 gånger per år 1999 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Hydrografi & Närsalter Salthaltsförhållanden Salinitet (PSU) 13 till 20 gånger per år 1999 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Miljögifter i sediment Särskilda förorenande ämnen   Var sjätte år 2005 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Miljögifter i sediment Särskilda förorenande ämnen Arsenik Var sjätte år 1998 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Miljögifter i sediment Särskilda förorenande ämnen Krom Var sjätte år 2005 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Miljögifter i sediment Särskilda förorenande ämnen Zink Var sjätte år 2005 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Miljögifter i sediment Särskilda förorenande ämnen Koppar Var sjätte år 2005 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Miljögifter i sediment Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   Var sjätte år 2005 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Miljögifter i sediment Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kobolt Var sjätte år 1998 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Miljögifter i sediment Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Tenn Var sjätte år 2005 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Miljögifter i sediment Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Acenaftylen Var sjätte år 2005 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Miljögifter i sediment Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Acenaften Var sjätte år 2005 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Miljögifter i sediment Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Fluoren Var sjätte år 2005 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Miljögifter i sediment Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Fenantren Var sjätte år 2005 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Miljögifter i sediment Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Pyren Var sjätte år 2005 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Miljögifter i sediment Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Benso(a)antracen Var sjätte år 2005 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Miljögifter i sediment Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Krysen Var sjätte år 2005 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Miljögifter i sediment Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Dibenso(a,h)antracen Var sjätte år 2005 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, Öresunds vattenvårdsförbundBottenfauna
LjusförhållandenSiktdjup
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Prioriterade ämnenAntracen
Prioriterade ämnenBenso(a)pyrene
Prioriterade ämnenBenso(b)fluoranten
Prioriterade ämnenBenso(g,h,i)perylen
Prioriterade ämnenBenso(k)fluoranten
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenDioxiner och dioxinlika föreningar
Prioriterade ämnenFluoranten
Prioriterade ämnenIndeno(1,2,3-cd)pyren
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenKvicksilver och kvicksilverföreningar
Prioriterade ämnenNaftalen
Prioriterade ämnenPolyaromatiska kolväten (PAH)
SalthaltsförhållandenSalinitet (PSU)
SyrgasförhållandenSyrgas
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenZink
TemperaturförhållandeTemperatur
Operativ övervakningSRK, Öresunds vattenvårdsförbundNäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Prioriterade ämnenAntracen
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenFluoranten
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Växtplankton

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen

Parameter Klassning ID Version  
Badvattendirektivet
Nitratdirektivet Ja 157096 Arbetsmaterial
Musselvatten
Natura 2000