Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Anten (WA67658345)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Anten (WA67658345)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Anten (WA67658345)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Anten (WA67658345)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 12:29 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Västra Götaland - 14
Kommun
Alingsås - 1489
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Göta älv - SE108000
Åtgärdsområde
Säveån
Startår
2000
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6437633
SWEREF99 TM Östlig: 352132

RT 90 2,5 gon V - X: 6441630
RT 90 2,5 gon V - Y: 1304560

WGS84 Latitud: 58.0555031579
WGS84 Longitud: 12.4941799732

ETRS-89 Latitud: 58.05549
ETRS-89 Longitud: 12.49416

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Göta älv Vattenkemi i sjöar AN Anten
SRK, Göta älv, specialundersökningar Växtplankton AN Anten

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Göta älv Vattenkemi i sjöar Växtplankton   2 gånger per år 2000 -
SRK, Göta älv Vattenkemi i sjöar Växtplankton Klorofyll a 2 gånger per år 2000 -
SRK, Göta älv, specialundersökningar Växtplankton Växtplankton   En gång 2018 2018
SRK, Göta älv, specialundersökningar Växtplankton Växtplankton Artantal för växtplankton En gång 2018 2018
SRK, Göta älv, specialundersökningar Växtplankton Växtplankton Trofiskt planktonindex (TPI) En gång 2018 2018
SRK, Göta älv, specialundersökningar Växtplankton Växtplankton Totalbiomassa En gång 2018 2018
SRK, Göta älv, specialundersökningar Växtplankton Växtplankton Näringsämnespåverkan växtplankton En gång 2018 2018

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Göta älv Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   2 gånger per år 2000 -
SRK, Göta älv Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden Syrgas 2 gånger per år 2000 -
SRK, Göta älv Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   4 gånger per år 2000 -
SRK, Göta älv Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande Temperatur 4 gånger per år 2000 -
SRK, Göta älv Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   4 gånger per år 2000 -
SRK, Göta älv Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor 4 gånger per år 2000 -
SRK, Göta älv Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve 4 gånger per år 2000 -
SRK, Göta älv Vattenkemi i sjöar Näringsämnen TOC 4 gånger per år 2012 -
SRK, Göta älv Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   4 gånger per år 2000 -
SRK, Göta älv Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 4 gånger per år 2000 -
SRK, Göta älv Vattenkemi i sjöar Försurning   4 gånger per år 2013 -
SRK, Göta älv Vattenkemi i sjöar Försurning pH 4 gånger per år 2013 -
SRK, Göta älv Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 4 gånger per år 2013 -
SRK, Göta älv Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   4 gånger per år 2013 -
SRK, Göta älv Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 4 gånger per år 2013 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, Göta älvFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenSiktdjup
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
SyrgasförhållandenSyrgas
TemperaturförhållandeTemperatur
Växtplankton
Operativ övervakningSRK, Göta älvLjusförhållandenSiktdjup
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
SyrgasförhållandenSyrgas

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen

Parameter Klassning Version  
Badvattendirektivet
Fiskvattendirektivet
Dricksvattenförekomster Ja Arbetsmaterial
Nitratdirektivet
Natura 2000