Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Anten (WA67658345)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Anten (WA67658345)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Anten (WA67658345)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Anten (WA67658345)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 12:29 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Västra Götaland - 14
Kommun
Alingsås - 1489
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Göta älv - SE108000
Åtgärdsområde
Säveån
Startår
2000
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6438285
SWEREF99 TM Östlig: 354813

RT 90 2,5 gon V - X: 6442250
RT 90 2,5 gon V - Y: 1307250

WGS84 Latitud: 58.062236604
WGS84 Longitud: 12.5391587819

ETRS-89 Latitud: 58.06223
ETRS-89 Longitud: 12.53914

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Göta älv Vattenkemi i sjöar Anten

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Göta älv Vattenkemi i sjöar Växtplankton   1 gång per år 2000 -
SRK, Göta älv Vattenkemi i sjöar Växtplankton Klorofyll a 1 gång per år 2000 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Göta älv Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   2 gånger per år 2000 -
SRK, Göta älv Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden Syrgas 2 gånger per år 2000 -
SRK, Göta älv Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   2 gånger per år 2000 -
SRK, Göta älv Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 2 gånger per år 2000 -
SRK, Göta älv Vattenkemi i sjöar Försurning   2 gånger per år 2013 -
SRK, Göta älv Vattenkemi i sjöar Försurning pH 2 gånger per år 2013 -
SRK, Göta älv Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 2 gånger per år 2013 -
SRK, Göta älv Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   2 gånger per år 2000 -
SRK, Göta älv Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande Temperatur 2 gånger per år 2000 -
SRK, Göta älv Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   2 gånger per år 2000 -
SRK, Göta älv Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve 2 gånger per år 2000 -
SRK, Göta älv Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor 2 gånger per år 2000 -
SRK, Göta älv Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   2 gånger per år 2013 -
SRK, Göta älv Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 2 gånger per år 2013 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, Göta älvFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenSiktdjup
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
SyrgasförhållandenSyrgas
TemperaturförhållandeTemperatur
Växtplankton
Operativ övervakningSRK, Göta älvLjusförhållandenSiktdjup
SyrgasförhållandenSyrgas

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen

Parameter Klassning Version  
Badvattendirektivet
Fiskvattendirektivet
Dricksvattenförekomster Ja Arbetsmaterial
Nitratdirektivet
Natura 2000