Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Vin (WA84292549)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Vin (WA84292549)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Vin (WA84292549)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Vin (WA84292549)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 12:13 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Östergötland - 05
Kommun
Åtvidaberg - 0561
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Motala ström - SE67000
Åtgärdsområde
Övre Motalaström
Startår
-
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6458051
SWEREF99 TM Östlig: 557393

RT 90 2,5 gon V - X: 6459600
RT 90 2,5 gon V - Y: 1510150

WGS84 Latitud: 58.2597949952
WGS84 Longitud: 15.9780902878

ETRS-89 Latitud: 58.25979
ETRS-89 Longitud: 15.97808

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Sommarprovtagningen, Östergötland Vattenkemi i sjöar och vattendrag, och växtplankton i sjöar Vin
VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i sediment
VER, Östergötlands län, sjöar Växtplankton i sjöar Vin
VER, Östergötlands län, sjöar Vattenkemi sjöar Vin

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Sommarprovtagningen, Östergötland Vattenkemi i sjöar och vattendrag, och växtplankton i sjöar Växtplankton   Var tredje år 2001 2004
RMÖ, Sommarprovtagningen, Östergötland Vattenkemi i sjöar och vattendrag, och växtplankton i sjöar Växtplankton Klorofyll a Var tredje år 2001 2004
VER, Östergötlands län, sjöar Växtplankton i sjöar Växtplankton   En gång 2020 2020
VER, Östergötlands län, sjöar Växtplankton i sjöar Växtplankton Andel blågrönalger En gång 2020 2020
VER, Östergötlands län, sjöar Växtplankton i sjöar Växtplankton Artantal för växtplankton En gång 2020 2020
VER, Östergötlands län, sjöar Växtplankton i sjöar Växtplankton Klorofyll a En gång 2020 2020
VER, Östergötlands län, sjöar Växtplankton i sjöar Växtplankton Totalbiomassa En gång 2020 2020
VER, Östergötlands län, sjöar Växtplankton i sjöar Växtplankton Näringsämnespåverkan växtplankton En gång 2020 2020
VER, Östergötlands län, sjöar Växtplankton i sjöar Växtplankton Planktontrofiskt index (PTI) En gång 2020 2020

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Sommarprovtagningen, Östergötland Vattenkemi i sjöar och vattendrag, och växtplankton i sjöar Näringsämnen   - 0 -
RMÖ, Sommarprovtagningen, Östergötland Vattenkemi i sjöar och vattendrag, och växtplankton i sjöar Näringsämnen Totalfosfor - 0 -
VER, Östergötlands län, sjöar Vattenkemi sjöar Syrgasförhållanden   En gång 2020 2020
VER, Östergötlands län, sjöar Vattenkemi sjöar Syrgasförhållanden Syrgas En gång 2020 2020
VER, Östergötlands län, sjöar Vattenkemi sjöar Ljusförhållanden   En gång 2020 2020
VER, Östergötlands län, sjöar Vattenkemi sjöar Ljusförhållanden Siktdjup En gång 2020 2020
VER, Östergötlands län, sjöar Vattenkemi sjöar Ljusförhållanden Grumlighet En gång 2020 2020
VER, Östergötlands län, sjöar Vattenkemi sjöar Näringsämnen   En gång 2020 2020
VER, Östergötlands län, sjöar Vattenkemi sjöar Näringsämnen Totalkväve En gång 2020 2020
VER, Östergötlands län, sjöar Vattenkemi sjöar Näringsämnen Totalfosfor En gång 2020 2020
VER, Östergötlands län, sjöar Vattenkemi sjöar Näringsämnen TOC En gång 2020 2020
VER, Östergötlands län, sjöar Vattenkemi sjöar Näringsämnen Nitrat + nitrit En gång 2020 2020
VER, Östergötlands län, sjöar Vattenkemi sjöar Näringsämnen Fosfat En gång 2020 2020
VER, Östergötlands län, sjöar Vattenkemi sjöar Näringsämnen Nitrit En gång 2020 2020
VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen   - 2019 -
VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar - 2019 -
VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Antracen - 2019 -
VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Fluoranten - 2019 -
VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar - 2019 -
VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Naftalen - 2019 -
VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Polyaromatiska kolväten (PAH) - 2019 -
VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Tributyltenn föreningar - 2019 -
VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Trifluralin - 2019 -
VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Benso(a)pyrene - 2019 -
VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Benso(g,h,i)perylen - 2019 -
VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Indeno(1,2,3-cd)pyren - 2019 -
VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Benso(b)fluoranten - 2019 -
VER, Östergötlands län, sjöar Vattenkemi sjöar Temperaturförhållande   En gång 2020 2020
VER, Östergötlands län, sjöar Vattenkemi sjöar Temperaturförhållande Temperatur En gång 2020 2020
VER, Östergötlands län, sjöar Vattenkemi sjöar Försurning   En gång 2020 2020
VER, Östergötlands län, sjöar Vattenkemi sjöar Försurning pH En gång 2020 2020
VER, Östergötlands län, sjöar Vattenkemi sjöar Försurning Alkalinitet En gång 2020 2020
VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i sediment Särskilda förorenande ämnen   - 2019 -
VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i sediment Särskilda förorenande ämnen Arsenik - 2019 -
VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i sediment Särskilda förorenande ämnen Krom - 2019 -
VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i sediment Särskilda förorenande ämnen Zink - 2019 -
VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i sediment Särskilda förorenande ämnen Koppar - 2019 -
VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i sediment Särskilda förorenande ämnen Dioxiner - 2019 -
VER, Östergötlands län, sjöar Vattenkemi sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   En gång 2020 2020
VER, Östergötlands län, sjöar Vattenkemi sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium En gång 2020 2020
VER, Östergötlands län, sjöar Vattenkemi sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans En gång 2020 2020
VER, Östergötlands län, sjöar Vattenkemi sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium En gång 2020 2020
VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i sediment Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   - 2019 -
VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i sediment Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Acenaftylen - 2019 -
VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i sediment Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Acenaften - 2019 -
VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i sediment Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Fluoren - 2019 -
VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i sediment Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Fenantren - 2019 -
VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i sediment Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Pyren - 2019 -
VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i sediment Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Benso(a)antracen - 2019 -
VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i sediment Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Krysen - 2019 -
VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i sediment Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Dibenso(a,h)antracen - 2019 -

Grundvatten kemiska kvalitetsfaktorer

VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i sediment TOC   - 2019 -
VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i sediment Löst organiskt kol   - 2019 -