Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Sollenkrokafjärden (WA63295529)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Sollenkrokafjärden (WA63295529)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Sollenkrokafjärden (WA63295529)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Sollenkrokafjärden (WA63295529)
Förlängning av förvaltningscykel 3: 
Stationen skapades: 2006-11-25 18:12 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2016-04-12 13:45 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Kust
Län
Stockholm - 01
Kommun
Värmdö - 0120
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Havet - SE00
Åtgärdsområde
Stockholms norra mellersta skärgård
Startår
2001
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6587788
SWEREF99 TM Östlig: 708432

RT 90 2,5 gon V - X: 6587545
RT 90 2,5 gon V - Y: 1662783

WGS84 Latitud: 59.37
WGS84 Longitud: 18.66

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Stockholm Vatten AB - Skärgårdsprogrammet Fytoplankton RK-KUST-Sollenkroka Sollenkroka
SRK, Stockholm Vatten AB - Skärgårdsprogrammet Vattenkemi RK-KUST-Sollenkroka Sollenkroka
SRK, Svealands kustvattenvårdsförbund Vattenkemi SKVVF-S63 S63 Sollenkroka

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Svealands kustvattenvårdsförbund Vattenkemi Växtplankton   2 gånger per år 2001 -
SRK, Svealands kustvattenvårdsförbund Vattenkemi Växtplankton Klorofyll a 2 gånger per år 2001 -
SRK, Stockholm Vatten AB - Skärgårdsprogrammet Fytoplankton Växtplankton   10 gånger per år 2015 -
SRK, Stockholm Vatten AB - Skärgårdsprogrammet Fytoplankton Växtplankton Totalbiomassa 10 gånger per år 2015 -
SRK, Stockholm Vatten AB - Skärgårdsprogrammet Vattenkemi Växtplankton   10 gånger per år 2015 -
SRK, Stockholm Vatten AB - Skärgårdsprogrammet Vattenkemi Växtplankton Klorofyll a 10 gånger per år 2015 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Svealands kustvattenvårdsförbund Vattenkemi Ljusförhållanden   2 gånger per år 2001 -
SRK, Svealands kustvattenvårdsförbund Vattenkemi Ljusförhållanden Siktdjup 2 gånger per år 2001 -
SRK, Stockholm Vatten AB - Skärgårdsprogrammet Vattenkemi Näringsämnen   10 gånger per år 2015 -
SRK, Stockholm Vatten AB - Skärgårdsprogrammet Vattenkemi Näringsämnen Totalmängd kväve - sommar 3 gånger per år 2015 -
SRK, Stockholm Vatten AB - Skärgårdsprogrammet Vattenkemi Näringsämnen Totalmängd fosfor - sommar 3 gånger per år 2015 -
SRK, Svealands kustvattenvårdsförbund Vattenkemi Näringsämnen   2 gånger per år 2001 -
SRK, Svealands kustvattenvårdsförbund Vattenkemi Näringsämnen Totalmängd kväve - sommar 2 gånger per år 2001 -
SRK, Svealands kustvattenvårdsförbund Vattenkemi Näringsämnen Totalmängd fosfor - sommar 2 gånger per år 2001 -
SRK, Stockholm Vatten AB - Skärgårdsprogrammet Vattenkemi Ljusförhållanden   10 gånger per år 2015 -
SRK, Stockholm Vatten AB - Skärgårdsprogrammet Vattenkemi Ljusförhållanden Siktdjup 10 gånger per år 2015 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, Stockholm Vatten AB - SkärgårdsprogrammetLjusförhållandenSiktdjup
VäxtplanktonKlorofyll a

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen

Parameter Klassning ID Version  
Badvattendirektivet
Nitratdirektivet Nej SOLLENKROKA Arbetsmaterial
Musselvatten
Natura 2000