Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Singöfjärden (WA11249942)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Singöfjärden (WA11249942)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Singöfjärden (WA11249942)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Singöfjärden (WA11249942)
Förlängning av förvaltningscykel 3: 
Stationen skapades: 2006-11-25 18:12 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2016-04-12 13:44 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Kust
Län
Stockholm - 01
Kommun
Norrtälje - 0188
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Havet - SE00
Åtgärdsområde
Singöfjärdarna
Startår
2001
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6673988
SWEREF99 TM Östlig: 705463

RT 90 2,5 gon V - X: 6673792
RT 90 2,5 gon V - Y: 1660863

WGS84 Latitud: 60.15
WGS84 Longitud: 18.68

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RK, Hallsta pappersbruk Vattenkemi i fjärdarna RK-KUST-R Hallsta Pappersbruk, Edeboviken R
RK, Hallsta pappersbruk Bottenfauna i fjärdarna RK-KUST-R Hallsta Pappersbruk, Edeboviken R
RK, Hallsta pappersbruk Fastsittande vegetation RK-KUST-R Hallsta Pappersbruk, Edeboviken R
RK, Hallsta pappersbruk Metaller i sediment RK-KUST-R Hallsta Pappersbruk, Edeboviken R
SRK, Svealands kustvattenvårdsförbund Vattenkemi SKVVF-U15 U15 Singöfj.
SRK, Svealands kustvattenvårdsförbund Fytoplankton SKVVF-U15 U15 Singöfj.

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Svealands kustvattenvårdsförbund Vattenkemi Växtplankton   2 gånger per år 2001 -
SRK, Svealands kustvattenvårdsförbund Vattenkemi Växtplankton Klorofyll a 2 gånger per år 2001 -
SRK, Svealands kustvattenvårdsförbund Fytoplankton Växtplankton   2 gånger per år 2001 -
SRK, Svealands kustvattenvårdsförbund Fytoplankton Växtplankton Totalbiomassa 2 gånger per år 2001 -
RK, Hallsta pappersbruk Vattenkemi i fjärdarna Växtplankton   3 gånger per år 2013 -
RK, Hallsta pappersbruk Vattenkemi i fjärdarna Växtplankton Klorofyll a 3 gånger per år 2013 -
RK, Hallsta pappersbruk Bottenfauna i fjärdarna Bottenfauna   1 gång per år 2011 -
RK, Hallsta pappersbruk Bottenfauna i fjärdarna Bottenfauna BQI 1 gång per år 2011 -
RK, Hallsta pappersbruk Fastsittande vegetation Makroalger och gömfröiga växter   Var tredje år 2013 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RK, Hallsta pappersbruk Metaller i sediment Prioriterade ämnen   Var tredje år 2013 -
RK, Hallsta pappersbruk Metaller i sediment Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar Var tredje år 2013 -
RK, Hallsta pappersbruk Metaller i sediment Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar Var tredje år 2013 -
RK, Hallsta pappersbruk Metaller i sediment Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar Var tredje år 2013 -
RK, Hallsta pappersbruk Vattenkemi i fjärdarna Ljusförhållanden   6 gånger per år 2013 -
RK, Hallsta pappersbruk Vattenkemi i fjärdarna Ljusförhållanden Siktdjup 6 gånger per år 2013 -
RK, Hallsta pappersbruk Vattenkemi i fjärdarna Näringsämnen   6 gånger per år 2013 -
RK, Hallsta pappersbruk Vattenkemi i fjärdarna Näringsämnen Totalmängd kväve - sommar 6 gånger per år 2013 -
RK, Hallsta pappersbruk Vattenkemi i fjärdarna Näringsämnen Totalmängd fosfor - sommar 6 gånger per år 2013 -
SRK, Svealands kustvattenvårdsförbund Vattenkemi Ljusförhållanden   2 gånger per år 2001 -
SRK, Svealands kustvattenvårdsförbund Vattenkemi Ljusförhållanden Siktdjup 2 gånger per år 2001 -
SRK, Svealands kustvattenvårdsförbund Vattenkemi Näringsämnen   2 gånger per år 2001 -
SRK, Svealands kustvattenvårdsförbund Vattenkemi Näringsämnen Totalmängd fosfor - sommar 2 gånger per år 2001 -
SRK, Svealands kustvattenvårdsförbund Vattenkemi Näringsämnen Totalmängd kväve - sommar 2 gånger per år 2001 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningRK, Hallsta pappersbrukBottenfauna
LjusförhållandenSiktdjup
Makroalger och gömfröiga växter
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenKvicksilver och kvicksilverföreningar
VäxtplanktonKlorofyll a