Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Gaviksfjärden (WA21835579)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Gaviksfjärden (WA21835579)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Gaviksfjärden (WA21835579)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Gaviksfjärden (WA21835579)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:12 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2016-04-12 13:41 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Kust
Län
Västernorrland - 22
Kommun
Kramfors - 2282
Vattenmyndighet
Bottenhavets
Distriktsindelning
2. Bottenhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Havet - SE00
Åtgärdsområde
Norra Höga kustens inlandsvatten
Startår
2000
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6974609
SWEREF99 TM Östlig: 666038

RT 90 2,5 gon V - X: 6974948
RT 90 2,5 gon V - Y: 1625153

WGS84 Latitud: 62.863665691
WGS84 Longitud: 18.2638146759

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
NMÖ, Fria vattenmassan, hydrografi, kemi och biologi Pelagial biologi Bottniska viken GA1 Gaviksfjärden GA 1
NMÖ, Fria vattenmassan, hydrografi, kemi och biologi Hydrografi och närsalter Bottniska viken GA1 Gaviksfjärden GA 1
RMÖ, Kustfisk, Västernorrlands län Beståndsövervakning Gaviksfjärden GA 1

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

NMÖ, Fria vattenmassan, hydrografi, kemi och biologi Pelagial biologi Bottniska viken Växtplankton   10 gånger per år 2005 -
NMÖ, Fria vattenmassan, hydrografi, kemi och biologi Pelagial biologi Bottniska viken Växtplankton Klorofyll a 10 gånger per år 2005 -
NMÖ, Fria vattenmassan, hydrografi, kemi och biologi Pelagial biologi Bottniska viken Växtplankton Totalbiomassa 10 gånger per år 2007 -
NMÖ, Fria vattenmassan, hydrografi, kemi och biologi Pelagial biologi Bottniska viken Växtplankton Växtplanktontäthet 10 gånger per år 2007 -
RMÖ, Kustfisk, Västernorrlands län Beståndsövervakning Fisk   1 gång per år 2004 -
RMÖ, Kustfisk, Västernorrlands län Beståndsövervakning Fisk Fisk i kustvatten 1 gång per år 2004 -
NMÖ, Fria vattenmassan, hydrografi, kemi och biologi Pelagial biologi Bottniska viken Djurplankton   6 gånger per år 2007 -
NMÖ, Fria vattenmassan, hydrografi, kemi och biologi Pelagial biologi Bottniska viken Djurplankton Zooplanktonbiomassa 6 gånger per år 2007 -
NMÖ, Fria vattenmassan, hydrografi, kemi och biologi Pelagial biologi Bottniska viken Djurplankton Zooplanktontäthet 6 gånger per år 2007 -
NMÖ, Fria vattenmassan, hydrografi, kemi och biologi Pelagial biologi Bottniska viken Övriga biologiska parametrar   12 gånger per år 2007 -
NMÖ, Fria vattenmassan, hydrografi, kemi och biologi Pelagial biologi Bottniska viken Övriga biologiska parametrar Bakterioplanktonproduktion 12 gånger per år 2007 -
NMÖ, Fria vattenmassan, hydrografi, kemi och biologi Pelagial biologi Bottniska viken Övriga biologiska parametrar Bakterioplanktontäthet 10 gånger per år 2007 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

NMÖ, Fria vattenmassan, hydrografi, kemi och biologi Hydrografi och närsalter Bottniska viken Syrgasförhållanden   10 gånger per år 2000 -
NMÖ, Fria vattenmassan, hydrografi, kemi och biologi Hydrografi och närsalter Bottniska viken Syrgasförhållanden Syrgas 10 gånger per år 2000 -
RMÖ, Kustfisk, Västernorrlands län Beståndsövervakning Temperaturförhållande   1 gång per år 2004 -
RMÖ, Kustfisk, Västernorrlands län Beståndsövervakning Temperaturförhållande Temperatur 1 gång per år 2004 -
NMÖ, Fria vattenmassan, hydrografi, kemi och biologi Hydrografi och närsalter Bottniska viken Näringsämnen   10 gånger per år 2000 -
NMÖ, Fria vattenmassan, hydrografi, kemi och biologi Hydrografi och närsalter Bottniska viken Näringsämnen Totalkväve 10 gånger per år 2000 -
NMÖ, Fria vattenmassan, hydrografi, kemi och biologi Hydrografi och närsalter Bottniska viken Näringsämnen Totalfosfor 10 gånger per år 2000 -
NMÖ, Fria vattenmassan, hydrografi, kemi och biologi Hydrografi och närsalter Bottniska viken Näringsämnen Nitrat + nitrit 10 gånger per år 2000 -
NMÖ, Fria vattenmassan, hydrografi, kemi och biologi Hydrografi och närsalter Bottniska viken Näringsämnen Fosfat 10 gånger per år 2000 -
NMÖ, Fria vattenmassan, hydrografi, kemi och biologi Hydrografi och närsalter Bottniska viken Näringsämnen Ammonium 10 gånger per år 2000 -
NMÖ, Fria vattenmassan, hydrografi, kemi och biologi Hydrografi och närsalter Bottniska viken Näringsämnen Humushalt 10 gånger per år 2007 -
NMÖ, Fria vattenmassan, hydrografi, kemi och biologi Hydrografi och närsalter Bottniska viken Näringsämnen Löst organiskt kol 10 gånger per år 2000 -
NMÖ, Fria vattenmassan, hydrografi, kemi och biologi Hydrografi och närsalter Bottniska viken Näringsämnen Silikat 10 gånger per år 2007 -
RMÖ, Kustfisk, Västernorrlands län Beståndsövervakning Ljusförhållanden   1 gång per år 2004 -
RMÖ, Kustfisk, Västernorrlands län Beståndsövervakning Ljusförhållanden Siktdjup 1 gång per år 2004 -
RMÖ, Kustfisk, Västernorrlands län Beståndsövervakning Salthaltsförhållanden   1 gång per år 2004 -
RMÖ, Kustfisk, Västernorrlands län Beståndsövervakning Salthaltsförhållanden Salinitet (PSU) 1 gång per år 2004 -
NMÖ, Fria vattenmassan, hydrografi, kemi och biologi Hydrografi och närsalter Bottniska viken Temperaturförhållande   10 gånger per år 2000 -
NMÖ, Fria vattenmassan, hydrografi, kemi och biologi Hydrografi och närsalter Bottniska viken Temperaturförhållande Temperatur 10 gånger per år 2000 -
NMÖ, Fria vattenmassan, hydrografi, kemi och biologi Hydrografi och närsalter Bottniska viken Salthaltsförhållanden   10 gånger per år 2000 -
NMÖ, Fria vattenmassan, hydrografi, kemi och biologi Hydrografi och närsalter Bottniska viken Salthaltsförhållanden Salinitet (PSU) 10 gånger per år 2000 -
NMÖ, Fria vattenmassan, hydrografi, kemi och biologi Hydrografi och närsalter Bottniska viken Försurning   10 gånger per år 2007 -
NMÖ, Fria vattenmassan, hydrografi, kemi och biologi Hydrografi och närsalter Bottniska viken Försurning pH 10 gånger per år 2007 -
NMÖ, Fria vattenmassan, hydrografi, kemi och biologi Hydrografi och närsalter Bottniska viken Försurning Alkalinitet 10 gånger per år 2009 -
NMÖ, Fria vattenmassan, hydrografi, kemi och biologi Hydrografi och närsalter Bottniska viken Särskilda förorenande ämnen   10 gånger per år 2000 -
NMÖ, Fria vattenmassan, hydrografi, kemi och biologi Hydrografi och närsalter Bottniska viken Särskilda förorenande ämnen Nitrat 10 gånger per år 2000 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningRMÖ, Kustfisk, Västernorrlands länFisk
LjusförhållandenSiktdjup
NMÖ, Fria vattenmassan, hydrografi, kemi och biologiNäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenSilikat
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
SalthaltsförhållandenSalinitet (PSU)
SyrgasförhållandenSyrgas
Särskilda förorenande ämnenNitrat
TemperaturförhållandeTemperatur
Operativ övervakningNMÖ, Fria vattenmassan, hydrografi, kemi och biologiVäxtplankton

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen

Parameter Klassning ID Version  
Badvattendirektivet
Nitratdirektivet Ja 135433 Arbetsmaterial
Musselvatten
Natura 2000