SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Enstaka undersökningar av miljögifter.
Ej granskad
Miljögiftssamordning
Punktinsats
SCR, Screening
2006
-
Pågående
Jönköping
Östergötland
2015-01-16 13:00
2015-05-18 10:20
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Anderstorpsån inlopp Nissan SE634700-136420 Anderstorpaån: Nissan - Älgeå Nissan
2 Brusaån nedstr. Hjältevad SE639025-147402 Brusaån: Högebro-Bruksdammen Emån
3 Edeskvarnaån NV SE642140-140640 Vättern - Storvättern Motala ström
4 Emån, Nedstr. ARV Broholm SE636666-145906 Emån
5 Götarpsån inlopp Hären SE635810-137520 Götarpsån: Hären - Töllstorpaån Nissan
6 Huskvarnaån utlopp SE640881-140842 Huskvarnaån: Vättern - Lillån vid Huskvarna Motala ström
7 Jungfrun NV SE648694-143413 Vättern - Storvättern Motala ström
8 Lagan Nedströms Värnamo SE633855-139410 Lagan : Vidöstern - Härån Lagan
9 Lillån Bankeryd utlopp Vättern SE641732-140096 Lillån vid Bankeryd Motala ström
10 Munksjön mitt SE640670-140210 Munksjön Motala ström
11 Munksjön utlopp SE640750-140230 Munksjön Motala ström
12 Tabergsån inlopp i Munksjön SE640596-140197 Tabergsån: Munksjön - Lillån vid Råslätt Motala ström
13 Torsjöån SE638950-145150 Torsjöån - Kvarnarpsån - Eksjöån Emån
14 Tranås ARV SE643623-145302 Svartån: Sommen - Säbysjön Motala ström

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Anderstorpsån nedströms motorbanan SE634964-136659 Anderstorpaån: Nissan - Älgeå Nissan
2 Storån nedstr. Forsheda SE633763-137666 Storån: Havridaån - Lillån, Forsheda Lagan