SCR, Stockholms län, Miljögifter

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (aktuell) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Ej granskad
Miljögiftssamordning
Punktinsats
Svealands kustvattenvårdsförbund (SKVVF)
Stockholm Vatten och Avfall
Stockholms stad
SCR, Screening
2002
-
Pågående
Stockholm
2015-02-10 14:00
2022-10-13 11:08
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 10I0019 SE658536-164179 10I0019 Askrikefjärden Havet
2 Brunnsviken, Kräftrike SE658418-162757 Brunnsviken, Kräftrike Brunnsviken Havet
3 Gälnan SE660434-166698 Gälnan Gälnan Havet
4 Judarn, mitt i sjön SE658147-161997 Judarn, mitt i sjön Judarn Norrström
5 Lilla Värtan, Fjäderholmarna SE658113-163529 Lilla Värtan, Fjäderholmarna Lilla Värtan Havet
6 Långsjön, mitt i sjön (pkt 20) SE657388-162331 Långsjön, mitt i sjön (pkt 20) Långsjön (Älvsjö) Norrström
7 Råcksta Träsk, mitt i sjön SE658312-161770 Råcksta Träsk, mitt i sjön Råckstaträsk Norrström
8 Sickla Långsjö, mitt i sjön SE657791-163249 Sickla Långsjö, mitt i sjön Sicklasjön Kustområde
9 Strömmen SE657974-163083 Strömmen Strömmen Havet
10 Trekanten, punkt D SE657883-162595 Trekanten, punkt D Trekanten Norrström

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Hundudden SE658105-163392 Hundudden Lilla Värtan Havet