Station som används för trendanalys - TREND_SITE

  • Stationsparameter
Särskild användning
2018-11-01 09:58
2018-11-01 10:28

Övervakningsstationer

Filter
  Namn EU-ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Abbekås SE613400-136070 Del av Arkonahavets utsjövatten Havet
2 Abiskojaure SE758208-161749 Abiskojaure Torneälven
3 Allgjuttern SE642489-151724 Allgjuttern Botorpsströmmen
4 Bolmen SE629511-136866 Bolmen Lagan
5 Brännträsket SE728095-175926 Brännträsket
6 Bysjön SE658086-130264 Bysjön Göta älv
7 Byxelkrok SE636580-157150 Del av V Gotlandshavets utsjövatten Havet
8 Bästeträsk SE642555-168553 Bästeträsk Kustområde
9 Deep Trench SE642611-276793 Del av Skagerraks utsjövatten Havet
10 Degervattnet SE708512-152086 Degervattnet Ångermanälven
11 E Landsort Deep SE650908-694601 Del av V Gotlandshavets utsjövatten Havet
12 Fiolen SE633025-142267 Fiolen Mörrumsån
13 Fjällbacka SE651010-123620 Fjällbacka inre skärgård Havet
14 Fladen SE635110-126000 Del av Kattegatts utsjövatten Havet
15 Fysingen SE660749-161885 Fysingen Norrström
16 Gaviksfjärden SE700510-164280 Gaviksfjärden Havet
17 Gotland So SE630890-167260 Del av Ö Gotlandshavets utsjövatten Havet
18 Harufjärden SE729360-181720 Norrbottens skärgårds kustvatten Havet
19 Hjärtsjön SE632515-146675 Hjärtsjön Alsterån
20 Holmöarna SE707355-175080 N n Kvarkens kustvatten Havet
21 Kinnbäcksfjärden SE720490-175920 Kinnbäcksfjärden Havet
22 Krageholmssjön SE615375-137087 Krageholmssjön Kustområde
23 Krankesjön SE617797-135339 Krankesjön Kävlingeån
24 Kullen SE624940-128820 Del av Kattegatts utsjövatten Havet
25 Kvädöfjärden SE643000-155000 Kvädöfjärden Havet
26 Lagnö SE659340-166010 Svartlögafjärden Havet
27 Landsort SE651030-163110 Del av V Gotlandshavets utsjövatten Havet
28 Limmingsjön SE660804-142742 Limmingssjön Göta älv
29 Långvindsfjärden 22017 SE685220-158710 Långvindsfjärden Havet
30 Nidingen SE635970-126500 N m Hallands kustvatten Havet
31 Remmarsjön SE708619-162132 Remmarsjön Gideälven
32 Rånefjärden SE731090-180270 Gussöfjärden Havet
33 Spjutsjön 1 SE672467-148031 Spjutsjön Dalälven
34 Stensjön SE683673-154083 Stensjön Ljusnan
35 Stora Envättern SE655587-158869 Stora Envättern Trosaån
36 Stora Karlsö SE635280-163150 V Gotlands s kustvatten Havet
37 Stora Skärsjön SE628606-133205 Stora Skärsjön Genevadsån
38 Stor-Backsjön SE695220-143383 Stor-Backsjön
39 Stor-Björsjön SE706083-132287 Stor-Björsjön
40 Stor-Tjulträsket SE731799-151196 Stor-Tjulträsket
41 Storvindeln SE728960-156080 Storvindeln Umeälven
42 Sännen SE624421-147234 Sännen
43 Tärnan SE660688-164478 Tärnan Kustområde
44 Utlängan SE620290-149890 Del av Hanöbuktens utsjövatten Havet
45 Väderöarna SE649860-121420 Del av Skagerraks utsjövatten Havet
46 Västra Hanöbukten SE618170-140460 Del av Hanöbuktens utsjövatten Havet
47 Åland Deep SE667964-724318 Del av N Ålands havs utsjövatten Havet
48 Ängskärsklubb SE673670-161260 Öregrundsgrepen Havet
49 Örefjärden SE703990-167930 Örefjärden Havet
50 Övre Skärsjön SE663532-148571 Övre Skärsjön Norrström