Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): 
Förlängning av förvaltningscykel 2: 
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  N m Öresunds kustvatten (WA61585185)
Stationen skapades: 2017-08-02 15:04 av Länsstyrelsen i Skåne län
Senast uppdaterad: 2019-05-29 13:16 av Länsstyrelsen i Skåne län
Vattenkategori
Kust
Län
Skåne - 12
Kommun
Landskrona - 1282
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Åtgärdsområde
Öresund
Startår
1998
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6193695
SWEREF99 TM Östlig: 362094

RT 90 2,5 gon V - X: 6197443
RT 90 2,5 gon V - Y: 1311645

WGS84 Latitud: 55,869000
WGS84 Longitud: 12,796083

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Växtplankton
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Hydrografi & Närsalter
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Miljögifter i sediment

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Växtplankton Växtplankton   14 gånger per år 2016 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Växtplankton Växtplankton Artantal för växtplankton 14 gånger per år 2016 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Växtplankton Växtplankton Klorofyll a 14 gånger per år 2016 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Växtplankton Växtplankton Totalbiomassa 14 gånger per år 2016 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Hydrografi & Närsalter Syrgasförhållanden   14 gånger per år 2016 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Hydrografi & Närsalter Syrgasförhållanden Syrgas 14 gånger per år 2016 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Hydrografi & Närsalter Ljusförhållanden   14 gånger per år 2016 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Hydrografi & Närsalter Ljusförhållanden Siktdjup 14 gånger per år 2016 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Hydrografi & Närsalter Näringsämnen   14 gånger per år 2016 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Hydrografi & Närsalter Näringsämnen Totalkväve 14 gånger per år 2016 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Hydrografi & Närsalter Näringsämnen Totalfosfor 14 gånger per år 2016 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Hydrografi & Närsalter Näringsämnen Ammonium 14 gånger per år 2016 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Hydrografi & Närsalter Näringsämnen Kisel 14 gånger per år 2016 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Hydrografi & Närsalter Näringsämnen Nitrat + nitrit 14 gånger per år 2016 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Hydrografi & Närsalter Näringsämnen Fosfat 14 gånger per år 2016 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Hydrografi & Närsalter Näringsämnen Partikulärt organiskt kol 14 gånger per år 2016 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Hydrografi & Närsalter Näringsämnen Partikulärt organiskt kväve 14 gånger per år 2016 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen   Var sjätte år 1998 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar Var sjätte år 1998 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Antracen Var sjätte år 1998 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Fluoranten Var sjätte år 1998 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar Var sjätte år 1998 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Hydrografi & Närsalter Temperaturförhållande   14 gånger per år 2016 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Hydrografi & Närsalter Temperaturförhållande Temperatur 14 gånger per år 2016 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Miljögifter i sediment Särskilda förorenande ämnen   Var sjätte år 1998 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Miljögifter i sediment Särskilda förorenande ämnen Koppar Var sjätte år 1998 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Hydrografi & Närsalter Salthaltsförhållanden   14 gånger per år 2016 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Hydrografi & Närsalter Salthaltsförhållanden Salinitet (PSU) 14 gånger per år 2016 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Operativ övervakningSRK, Öresunds vattenvårdsförbundLjusförhållandenSiktdjup
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Prioriterade ämnenAntracen
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenFluoranten
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Växtplankton

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning ID Version  
Badvattendirektivet
Nitratdirektivet Ja 159455 Arbetsmaterial
Musselvatten
Natura 2000