Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Pormagasin, Skavstafältet (WA94710065)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Pormagasin, Skavstafältet (WA94710065)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Pormagasin, Skavstafältet (WA94710065)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Pormagasin, Skavstafältet (WA94710065)
Associerade vatten:
Stationen skapades: 2012-09-18 13:34 av Sveriges geologiska undersökning (SGU)
Senast uppdaterad: 2023-07-27 07:42
Vattenkategori
Grundvatten
Län
Södermanland - 04
Kommun
Nyköping - 0480
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Nyköpingsån - SE65000
Åtgärdsområde
Sörmlandskusten
Startår
2010
Slutår
-

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen

Parameter Klassning Version  
Dricksvattenförekomster Ja Arbetsmaterial
Nitratdirektivet
Natura 2000

Stationsparametrar grundvatten

Parameter Klassning Version  
Källa
Brunn Ja Beslutad