Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Pormagasin, Skavstafältet (WA94710065)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Pormagasin, Skavstafältet (WA94710065)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Pormagasin, Skavstafältet (WA94710065)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Pormagasin, Skavstafältet (WA94710065)
Associerade vatten:
Stationen skapades: 2012-09-18 13:34 av Sveriges geologiska undersökning (SGU)
Senast uppdaterad: 2014-12-11 18:48 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Grundvatten
Län
Södermanland - 04
Kommun
Nyköping - 0480
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Nyköpingsån - SE65000
Åtgärdsområde
Sörmlandskusten
Startår
2010
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6514041
SWEREF99 TM Östlig: 620465

RT 90 2,5 gon V - X: 6514847
RT 90 2,5 gon V - Y: 1573909

WGS84 Latitud: 58,7495932152624
WGS84 Longitud: 17,0818997723974

ETRS-89 Latitud: 58.74959
ETRS-89 Longitud: 17.08189

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Grundvattenkemi, Sörmland Grundvattenkemi Skavsta
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Norra Östersjön 1081 Skavsta (nedlagd)

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Grundvatten kemiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Grundvattenkemi, Sörmland Grundvattenkemi pH   Var sjätte år 2010 -
RMÖ, Grundvattenkemi, Sörmland Grundvattenkemi Alkalinitet   Var sjätte år 2010 -
RMÖ, Grundvattenkemi, Sörmland Grundvattenkemi Arsenik   Var sjätte år 2010 -
RMÖ, Grundvattenkemi, Sörmland Grundvattenkemi Kadmium och kadmiumföreningar   Var sjätte år 2010 -
RMÖ, Grundvattenkemi, Sörmland Grundvattenkemi Bekämpningsmedel   Var sjätte år 2011 -
RMÖ, Grundvattenkemi, Sörmland Grundvattenkemi Klorid   Var sjätte år 2010 -
RMÖ, Grundvattenkemi, Sörmland Grundvattenkemi 1,2-dikloretan   Var sjätte år 2010 -
RMÖ, Grundvattenkemi, Sörmland Grundvattenkemi Polyaromatiska kolväten (PAH)   Var sjätte år 2010 -
RMÖ, Grundvattenkemi, Sörmland Grundvattenkemi Bly och blyföreningar   Var sjätte år 2010 -
RMÖ, Grundvattenkemi, Sörmland Grundvattenkemi Triklormetan (kloroform)   Var sjätte år 2010 -
RMÖ, Grundvattenkemi, Sörmland Grundvattenkemi Sulfat   Var sjätte år 2010 -
RMÖ, Grundvattenkemi, Sörmland Grundvattenkemi Ammonium   Var sjätte år 2010 -
RMÖ, Grundvattenkemi, Sörmland Grundvattenkemi Konduktivitet   Var sjätte år 2010 -
RMÖ, Grundvattenkemi, Sörmland Grundvattenkemi Nitrat   Var sjätte år 2010 -
RMÖ, Grundvattenkemi, Sörmland Grundvattenkemi Kalcium   Var sjätte år 2010 -
RMÖ, Grundvattenkemi, Sörmland Grundvattenkemi Järn   Var sjätte år 2010 -
RMÖ, Grundvattenkemi, Sörmland Grundvattenkemi Natrium   Var sjätte år 2010 -
RMÖ, Grundvattenkemi, Sörmland Grundvattenkemi Kalium   Var sjätte år 2010 -
RMÖ, Grundvattenkemi, Sörmland Grundvattenkemi Totalaluminium   Var sjätte år 2010 -
RMÖ, Grundvattenkemi, Sörmland Grundvattenkemi BAM   Var sjätte år 2011 -
RMÖ, Grundvattenkemi, Sörmland Grundvattenkemi Mangan   Var sjätte år 2010 -
RMÖ, Grundvattenkemi, Sörmland Grundvattenkemi Magnesium   Var sjätte år 2010 -
RMÖ, Grundvattenkemi, Sörmland Grundvattenkemi Benso(a)pyrene   Var sjätte år 2010 -
RMÖ, Grundvattenkemi, Sörmland Grundvattenkemi Krom   Var sjätte år 2010 -
RMÖ, Grundvattenkemi, Sörmland Grundvattenkemi PFAS 11   Var sjätte år 2010 -
RMÖ, Grundvattenkemi, Sörmland Grundvattenkemi Zink   Var sjätte år 2010 -
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Norra Östersjön PFOS - Perfluoroktansulfonsyra och dess derivater   1 gång per år 2014 2014
RMÖ, Grundvattenkemi, Sörmland Grundvattenkemi Syrgas   Var sjätte år 2010 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kemisk kontrollerande övervakningRMÖ, Grundvattenkemi, SörmlandAmmonium
Konduktivitet
Nitrat
pH
Syrgas

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning Version  
Dricksvattenförekomster Ja Arbetsmaterial
Nitratdirektivet
Natura 2000

Stationsparametrar GW

Parameter Klassning Version  
Källa
Brunn Ja Beslutad