219 Forsbacka (2 km upps mynningen i Östersjön)

  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE622765-143445
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  MÖRRUMSÅN: Östersjön - Bjällerbäcken (WA68541265)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  MÖRRUMSÅN: Östersjön - Bjällerbäcken (WA68541265)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  MÖRRUMSÅN: Östersjön - Bjällerbäcken (WA68541265)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  MÖRRUMSÅN: Östersjön - Bjällerbäcken (WA68541265)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 14:07 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Blekinge - 10
Kommun
Karlshamn - 1082
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Mörrumsån - SE86000
Åtgärdsområde
Mörrumsån
Startår
1977
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6225317
SWEREF99 TM Östlig: 484472

RT 90 2,5 gon V - X: 6227650
RT 90 2,5 gon V - Y: 1434450

WGS84 Latitud: 56.1725946884
WGS84 Longitud: 14.7499224647

ETRS-89 Latitud: 56.17259
ETRS-89 Longitud: 14.74990

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK Mörrumsån Bottenfauna 219 Forsbacka (2 km upps mynningen i Östersjön)
SRK Mörrumsån Vattenkemi 219 Forsbacka (2 km upps mynningen i Östersjön)
SRK Mörrumsån Provfiske 219 Forsbacka (2 km upps mynningen i Östersjön)

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK Mörrumsån Bottenfauna Bottenfauna   1 gång per år 1977 -
SRK Mörrumsån Bottenfauna Bottenfauna ASPT 1 gång per år 1977 -
SRK Mörrumsån Bottenfauna Bottenfauna DJ-index 1 gång per år 1977 -
SRK Mörrumsån Bottenfauna Bottenfauna MISA 1 gång per år 1977 -
SRK Mörrumsån Provfiske Fisk   1 gång per år 1994 2018
SRK Mörrumsån Provfiske Fisk Fisk i rinnande vatten (VIX) 1 gång per år 1994 2018

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK Mörrumsån Vattenkemi Syrgasförhållanden   12 gånger per år 1978 -
SRK Mörrumsån Vattenkemi Syrgasförhållanden Syrgas 12 gånger per år 1978 -
SRK Mörrumsån Vattenkemi Ljusförhållanden   12 gånger per år 1978 -
SRK Mörrumsån Vattenkemi Ljusförhållanden Siktdjup 12 gånger per år 1978 2010
SRK Mörrumsån Vattenkemi Ljusförhållanden Vattenfärg 12 gånger per år 1978 2014
SRK Mörrumsån Vattenkemi Ljusförhållanden Grumlighet 12 gånger per år 1978 -
SRK Mörrumsån Vattenkemi Näringsämnen   12 gånger per år 1978 -
SRK Mörrumsån Vattenkemi Näringsämnen Totalfosfor 12 gånger per år 1978 -
SRK Mörrumsån Vattenkemi Näringsämnen Totalkväve 12 gånger per år 1978 -
SRK Mörrumsån Vattenkemi Näringsämnen Järn 6 gånger per år 1978 -
SRK Mörrumsån Vattenkemi Näringsämnen Kisel 6 gånger per år 1978 -
SRK Mörrumsån Vattenkemi Näringsämnen Mangan 6 gånger per år 1978 -
SRK Mörrumsån Vattenkemi Näringsämnen Nitrat + nitrit 12 gånger per år 1978 -
SRK Mörrumsån Vattenkemi Näringsämnen TOC 12 gånger per år 1978 -
SRK Mörrumsån Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen   6 gånger per år 1978 -
SRK Mörrumsån Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Arsenik 6 gånger per år 1978 -
SRK Mörrumsån Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Krom 6 gånger per år 1978 -
SRK Mörrumsån Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Zink 6 gånger per år 1978 -
SRK Mörrumsån Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Koppar 6 gånger per år 1978 -
SRK Mörrumsån Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Nitrat 12 gånger per år 1978 -
SRK Mörrumsån Vattenkemi Temperaturförhållande   12 gånger per år 1978 -
SRK Mörrumsån Vattenkemi Temperaturförhållande Temperatur 12 gånger per år 1978 -
SRK Mörrumsån Vattenkemi Prioriterade ämnen   6 gånger per år 1978 -
SRK Mörrumsån Vattenkemi Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 6 gånger per år 1978 -
SRK Mörrumsån Vattenkemi Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar 6 gånger per år 1978 2014
SRK Mörrumsån Vattenkemi Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 6 gånger per år 1978 -
SRK Mörrumsån Vattenkemi Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 6 gånger per år 1978 -
SRK Mörrumsån Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   6 gånger per år 1978 -
SRK Mörrumsån Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kobolt 6 gånger per år 1978 -
SRK Mörrumsån Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 6 gånger per år 1978 -
SRK Mörrumsån Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Strontium 6 gånger per år 1978 2011
SRK Mörrumsån Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 6 gånger per år 1978 -
SRK Mörrumsån Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 6 gånger per år 1978 -
SRK Mörrumsån Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Barium 6 gånger per år 1978 2011
SRK Mörrumsån Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Totalaluminium 6 gånger per år 1978 -
SRK Mörrumsån Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Totalsvavel 6 gånger per år 1978 -
SRK Mörrumsån Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 6 gånger per år 1978 -
SRK Mörrumsån Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 12 gånger per år 2011 -
SRK Mörrumsån Vattenkemi Salthaltsförhållanden   12 gånger per år 1978 -
SRK Mörrumsån Vattenkemi Salthaltsförhållanden Konduktivitet 12 gånger per år 1978 -
SRK Mörrumsån Vattenkemi Försurning   12 gånger per år 1978 -
SRK Mörrumsån Vattenkemi Försurning pH 12 gånger per år 1978 -
SRK Mörrumsån Vattenkemi Försurning Alkalinitet 12 gånger per år 1978 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK MörrumsånBottenfauna
Fisk
FörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenGrumlighet
LjusförhållandenVattenfärg
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenKvicksilver och kvicksilverföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
SyrgasförhållandenSyrgas
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenNitrat
Särskilda förorenande ämnenZink
TemperaturförhållandeTemperatur
Operativ övervakningSRK MörrumsånNäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning Version  
Badvattendirektivet
Fiskvattendirektivet
Dricksvattenförekomster Ja Arbetsmaterial
Nitratdirektivet
Natura 2000