Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): 
Förlängning av förvaltningscykel 2: 
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Ällhölabäcken (WA26415463)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2018-12-03 11:22 av Länsstyrelsen i Blekinge län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Blekinge - 10
Kommun
Karlshamn - 1082
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Mörrumsån - SE86000
Åtgärdsområde
Mörrumsån
Startår
1998
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6238692
SWEREF99 TM Östlig: 487055

RT 90 2,5 gon V - X: 6241000
RT 90 2,5 gon V - Y: 1437190

WGS84 Latitud: 56.2928394104
WGS84 Longitud: 14.7906996316

ETRS-89 Latitud: 56.29283
ETRS-89 Longitud: 14.79085

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KEU, Blekinge län Bottenfauna i vattendrag mo19 Ällhölabäcken, S. Knivsjön
KEU, Blekinge län Elfiske i vattendrag mo19 Ällhölabäcken, S. Knivsjön
KEU, Blekinge län Vattenkemi i vattendrag mo19 Ällhölabäcken, S. Knivsjön
VER: länsstyrelsen Blekinge Verifiering mha kiselalgsanalys

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

KEU, Blekinge län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna   1 gång per år 1999 -
KEU, Blekinge län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna ASPT 1 gång per år 1999 -
KEU, Blekinge län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna DJ-index 1 gång per år 1999 -
KEU, Blekinge län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna MISA 1 gång per år 1999 -
KEU, Blekinge län Elfiske i vattendrag Fisk   Vart annat år 1998 -
KEU, Blekinge län Elfiske i vattendrag Fisk Fisk i rinnande vatten (VIX) Vart annat år 1998 -
VER: länsstyrelsen Blekinge Verifiering mha kiselalgsanalys Påväxt-kiselalger   En gång 2020 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KEU, Blekinge län Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden   2 gånger per år 2004 -
KEU, Blekinge län Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Vattenfärg 2 gånger per år 2004 -
KEU, Blekinge län Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Grumlighet 2 gånger per år 2004 -
KEU, Blekinge län Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande   2 gånger per år 2004 -
KEU, Blekinge län Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande Temperatur 2 gånger per år 2004 -
KEU, Blekinge län Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden   2 gånger per år 2004 -
KEU, Blekinge län Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden Konduktivitet 2 gånger per år 2004 -
KEU, Blekinge län Vattenkemi i vattendrag Försurning   2 gånger per år 2004 -
KEU, Blekinge län Vattenkemi i vattendrag Försurning pH 2 gånger per år 2004 -
KEU, Blekinge län Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet 2 gånger per år 2004 -