Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Hagbyån: mynningen nvs Kalmarsund - Svartabäcken (WA79720339)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Hagbyån: mynningen nvs Kalmarsund - Svartabäcken (WA79720339)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Hagbyån: mynningen nvs Kalmarsund - Svartabäcken (WA79720339)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Hagbyån: mynningen nvs Kalmarsund - Svartabäcken (WA79720339)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2019-10-31 15:18 av Vattenmyndigheten i Bottenhavets vattendistrikt
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Kalmar - 08
Kommun
Kalmar - 0880
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Hagbyån - SE78000
Åtgärdsområde
Halltorpsån-Hagbyån-Hagby
Startår
1977
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6267476
SWEREF99 TM Östlig: 572589

RT 90 2,5 gon V - X: 6268790
RT 90 2,5 gon V - Y: 1523090

WGS84 Latitud: 56.5460129569
WGS84 Longitud: 16.1806231691

ETRS-89 Latitud: 56.54601
ETRS-89 Longitud: 16.18061

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun Påväxtalger HG06 E66
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun Vattenkemi HG06 E66
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun Bottenfauna HG06 E66
RMÖ, Kalmar län Påväxtalger HG06

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun Bottenfauna Bottenfauna   1 gång per år 2018 -
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun Bottenfauna Bottenfauna ASPT 1 gång per år 2018 -
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun Bottenfauna Bottenfauna DJ-index 1 gång per år 2018 -
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun Bottenfauna Bottenfauna MISA 1 gång per år 2018 -
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun Påväxtalger Påväxt-kiselalger   1 gång per år 2018 -
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun Påväxtalger Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger 1 gång per år 2018 -
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun Påväxtalger Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar 1 gång per år 2018 -
RMÖ, Kalmar län Påväxtalger Påväxt-kiselalger   Var tredje år 2009 -
RMÖ, Kalmar län Påväxtalger Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar Var tredje år 2009 -
RMÖ, Kalmar län Påväxtalger Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger Var tredje år 2009 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun Vattenkemi Syrgasförhållanden   12 gånger per år 1977 -
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun Vattenkemi Syrgasförhållanden Syrgas 12 gånger per år 1977 -
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun Vattenkemi Ljusförhållanden   12 gånger per år 1977 -
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun Vattenkemi Ljusförhållanden Vattenfärg 12 gånger per år 1977 -
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun Vattenkemi Ljusförhållanden Grumlighet 12 gånger per år 1977 -
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun Vattenkemi Näringsämnen   12 gånger per år 1977 -
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun Vattenkemi Näringsämnen Totalkväve 12 gånger per år 1977 -
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun Vattenkemi Näringsämnen Totalfosfor 12 gånger per år 1977 -
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun Vattenkemi Näringsämnen Ammonium 12 gånger per år 1977 -
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun Vattenkemi Näringsämnen TOC 12 gånger per år 1977 -
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun Vattenkemi Näringsämnen Fosfat 12 gånger per år 2018 -
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun Vattenkemi Näringsämnen Nitrat + nitrit 12 gånger per år 1977 -
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun Vattenkemi Temperaturförhållande   12 gånger per år 1977 -
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun Vattenkemi Temperaturförhållande Temperatur 12 gånger per år 1977 -
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun Vattenkemi Salthaltsförhållanden   12 gånger per år 1977 -
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun Vattenkemi Salthaltsförhållanden Konduktivitet 12 gånger per år 1977 -
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   12 gånger per år 2018 -
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 12 gånger per år 2018 -
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 12 gånger per år 2018 -
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 12 gånger per år 2018 -
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 12 gånger per år 2018 -
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 12 gånger per år 2018 -
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun Vattenkemi Försurning   12 gånger per år 1977 -
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun Vattenkemi Försurning pH 12 gånger per år 1977 -
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun Vattenkemi Försurning Alkalinitet 12 gånger per år 1977 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningKÖ, Kontrollprogram Kalmar KommunBottenfauna
FörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
TemperaturförhållandeTemperatur
RMÖ, Kalmar länPåväxt-kiselalger
Operativ övervakningRMÖ, Kalmar länPåväxt-kiselalger

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning Version  
Nitratdirektivet
Natura 2000
Dricksvattenförekomster Ja Arbetsmaterial
Badvattendirektivet
Fiskvattendirektivet